Pilsen Busking Fest se hned první den musel porvat s počasím

Jyoti Ram (Francie) / foto: V. Čermák

V Plzni začal Pilsen Busking Fest – pouliční festival, který návštěvníkům nabízí kvalitní a originální umělce z celého světa přímo v historickém centru města Plzně. „Tento druh festivalu je jeden z nejdrsnějších, umělci se musí vypořádat nejen s rozmary počasí, ale i s přízní diváků, kteří hodnotí představení až po jeho skončení a ocení ho vloženou částkou do klobouku,“ řekl jeden z hlavních organizátorů Karel Pánek. Díky podpoře vedení města a aktivitě organizátorů se  podařilo prosadit změnu vyhlášky a město Plzeň se tak více otevřelo buskingu a jasně stanovilo pravidla pro prezentaci pouličního umění.

Na své si při každodenní produkci po celou dobu festivalu přijdou nejen milovníci pouličního umění, ale i běžní obyvatelé města a turisté. K vidění a poslechu tak je  možno vidět  pouliční hudebníky, divadelníky, kejklíře stejně jako i  malíře, karikaturisty a sochaře. Předpokládá se účast až 70  vystupujících z celého světa – z Austrálie, USA, Argentiny, Brazílie, Německa, Švédska, Francie, Itálie, Polska a dalších zemí.

V  centru města na náměstí Republiky  vyrostlo festivalové městečko. Je  zde větší, ze všech stran přístupné pódium pro hudební, taneční, cirkusová a na akrobacii zaměřená vystoupení a pódium menší, ve stanu, kde se budou odehrávat převážně koncerty. Součástí městečka jsou  kreativní zóny, kde dostávají prostor jak zkušení umělci, tak i studenti umění, ale i běžní návštěvníci festivalu. Kromě programu na náměstí  je více než dvacet buskerských zón v přilehlých ulicích a sadech, kde po celý den vystupují  pouliční umělci. Hned první den festivalu ukázal velký zájem diváků a vysokou úroveň umělců. Zvládnout  všechna ta místa vystoupení při tak velkém počtu účinkujících je nemyslitelné bez orientační mapy festivalu. Bohužel silný déšť po 13. hodině výrazně ovlivnil program a řada vystoupení musela být zrušena.

Pozor, na náměstí Republiky probíhá soutěž o krásná trička portálu Plzeň.cz. Může ho získat každý, kdo pošle fotografie z festivalu na Twitter. A v prosotru U Branky zase najdete stan s tzv. únikovou hrou. Server Plzeň.cz je partnerem této hry, přijďte si vyzkoušet, co dokážete.

Buskerský kodex :
1. BUSKER SI NEVYNUCUJE POZORNOST POSLUCHAČŮ TÍM, ŽE SE POSTAVÍ NAPŘ. PŘED ZAHRÁDKU KAVÁRNY NEBO RESTAURACE A NEDÁ TAK PŘÍPADNÝM POSLUCHAČŮM MOŽNOST VOLBY POSLOUCHAT- NEPOSLOUCHAT. POSLUCHAČ- KOLEMJDOUCÍ MUSÍ MÍT VŽDY NA VÝBĚR ZASTAVIT SE A POSLOUCHAT, ČI POKRAČOVAT DÁL.
2. BUSKER NERUŠÍ PRAVIDLA NOČNÍHO KLIDU A TÍM I OBYVATELE ZÓNY, KDE HRAJE.
3. BUSKER MUSÍ RESPEKTOVAT OSTATNÍ BUSKERY. NEBUDE TEDY HRÁT NA MÍSTĚ, KDE BY SE JEHO PRODUKCE POTKÁVALA S PRODUKCÍ JINÉHO BUSKERA A TÍM SE NAVZÁJEM RUŠILA. PŘÍPADNĚ SE BUSKEŘI DOMLUVÍ MEZI SEBOU NA STŘÍDÁNÍ.
4. BUSKER BY NA JEDNOM MÍSTĚ NEMĚL HRÁT VÍCE NEŽ DVĚ HODINY, PŘIČEMŽ MÁ DOSTATEČNĚ ŠIROKÝ REPERTOÁR, ABY SE NEOPAKOVAL.
5. BUSKER MUSÍ ZA VŠECH OKOLNOSTÍ DBÁT NA DOBRÉ JMÉNO BUSKINGU, PŘEDEVŠÍM KVALITOU SVÉ PRODUKCE A SVÝM JEDNÁNÍM.
6. V RÁMCI FESTIVALU PBF BUSKER HRAJE POUZE NA MÍSTECH/ ZÓNÁCH PRO BUSKING URČENÝCH.

Další fotografie si můžete prohlédnout zde.