Pietním aktem na náměstí Míru uctili Plzeňané památku obětí válek

foto: V. Čermák

Na náměstí Míru v Plzni se v sobotu odpoledne uskutečnil pietní akt k uctění památky bojovníků a obětí válek a také padlých československých a spojeneckých letců. Se svými projevy vystoupili primátor Plzně Martin Baxa a náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová.

Nikdy ve své historii nepoznalo lidstvo tak ničivé konflikty, jakými byly obě světové války. Čas neúprosně běží a čím dál více nás vzdaluje od těchto neblahých událostí. A zároveň je čas i milosrdný, protože postupně ztišuje všechny bolesti, které tyto války přinesly. Ale i když tato bolest mizí, neznamená to, že bychom měli zapomínat,“ uvedl ve svém proslovu primátor Martin Baxa. Připomněl, že památník, jehož základní kámen byl položen v roce 1947 na základě iniciativy Svazu osvobozených politických vězňů a po mnoha úpravách, byl do dnešní podoby dobudován až v roce 2015. „Tento památník je však věnován i bojovníkům za základní lidské právo, právo na svobodu, které nám bylo kupříkladu za okupace tak nemilosrdně upřeno. Je věnován všem těm, kteří neváhali zapřít svůj strach a ve jménu svobody vzali obrazně i doslova řečeno do rukou pušku. Mnozí z nich se konce válek nedožili, ale i díky jim se zlu nakonec zvítězit nepodařilo,“ upozornil.

Památník je věnován i plzeňským odbojářům, kteří v květnových dnech roku 1945 pomáhali spojeneckým vojskům při osvobozování našeho města. Třicet z nich přineslo oběť nejvyšší – svůj život.

K položení věnců a květin se připojili i přítomní američtí veteráni. Květiny byla položeny i k dalším dvěma pomníkům v jednotlivých částech Borského parku.