Pět plzeňských základních škol opraví svá sportoviště

Pět základních škol zřizovaných Plzní opraví svá sportoviště. Zastupitelstvo města Plzně schválilo na tyto projekty, jež se týkají opravy a údržby sportovišť, pět milionů korun. Rezerva na opravu a údržbu sportovišť je rozdělena z rozpočtu Kanceláře ředitele Úřadu služeb obyvatelstvu Magistrátu města Plzně.

„Město Plzeň dbá na rozvoj veškerých vyučovaných aktivit, včetně těch pohybových. Snažíme se vylepšovat sportovní infrastrukturu na všech našich základních školách. V letošním roce projdou rekonstrukcí sportoviště na 1., 14., 21., 22. a 28. základní škole,“ uvedla radní pro oblast školství Lucie Kantorová.

1. základní škola Plzeň získá celkem 600 tisíc korun. Z toho 420 tisíc korun použije na penetraci povrchu a obnovu lajnování hřišť s umělým povrchem, 80 tisíc korun využije na regeneraci umělého trávníku s doplněním granulátu a drobné opravy povrchu a 100 tisíc korun na čtyři kusy mobilních fotbalových branek se zabezpečením proti pádu.

14. základní škola Plzeň obdrží finanční podporu ve výši 1,8 milionu korun na opravu povrchu v tělocvičně, který je v současné době viditelně poškozený s velkými rýhami a vadnými místy. Opětovné broušení by ztenčilo výšku palubek natolik, že by docházelo k jejich průhybu. Oprava této tělocvičny probíhala v únoru 2014. Tělocvična je velmi využívaná, denně až do 21 hodin, sportuje se v ní i o víkendech.

21. základní škola Plzeň obdrží 950 tisíc korun, za 800 tisíc vymění povrch víceúčelového hřiště a 150 tisíc korun použije na čištění povrchu a výměnu sítí. Menší víceúčelové hřiště s umělým povrchem bylo vybudováno v roce 2002 a povrch v některých místech je viditelně zničený, při odkrytí povrchu bude nutno též zhodnotit podloží. Velké víceúčelové hřiště je nutné čistit každý rok, aby nedošlo k poškození povrchu.

22. základní škola Plzeň ve výši 1,25 milionu korun opraví běžecké dráhy a plochy pro skok vysoký. Od vzniku v roce 2004 nebyla regenerace provedena. Měla by být prováděna každých sedm let. Viditelně je na mnoha místech setřena vrchní vrstva (tartan) a prosvítá spodní vrstva.

28. základní škola Plzeň přebrousí a přelakuje podlahu ve velké tělocvičně za 400 tisíc korun. Přelakování včetně prvního velkého broušení proběhlo v listopadu roku 2014, další přelakování je nutné vždy po 4 letech.