Perforovaná fasáda nového divadla je největší betonovou skulpturou v ČR

foto: Crest Communications

Zahajovací sezóna Nového divadla v Plzni se blíží a tomu odpovídá i výrazný pokrok stavebních prací. Po bočních fasádách z unikátního probarveného pohledového betonu už byla odhalena také sochařsky pojatá čelní fasáda, která je architektonickou reinterpretací divadelní opony, předělu mezi realitou dne a magickým iluzivním prostorem divadla uvnitř. Autorkou výtvarné předlohy je akad. mal. Ivana Hanzlíková z výtvarného sdružení KVADRA, která na návrhu spolupracovala s akad. arch. Vladimírem Kružíkem z architektonické a projekční společnosti HELIKA.

Monumentální hmota jižní fasády o šířce 22 m, výšce 14 m a tloušťce více než 0,5 m se pyšní zajímavým prvenstvím. Je nejrozměrnější betonovou skulpturou u nás. Perforována je čtyřicítkou oválných otvorů, třemi z nich se do budovy divadla vchází. Kompozice organicky tvarovaných otvorů fasádu odlehčuje a propůjčuje jí zvláštní půvab. Fasáda se směrem k příchozímu naklání, odklon od vertikální osy činí 11 stupňů a přesah její horní hrany 2,65 m.

“Po zahájení provozu divadla bude fasáda nasvětlena LED reflektory s proměnlivou barevností světla, ovládanými a programovanými počítačem ze světelné režie divadla. Průčelí budovy se tak de facto stane součástí divadelního představení. Estetika fasády se promítne do vstupního předprostoru divadla, kde bude osazena organická betonová skulptura – společně budou tvořit jeden výtvarný celek,” uvádí akad. arch. Vladimír Kružík ze společnosti HELIKA, která stojí za návrhem divadla.

Fasáda je založena na základovém prahu a pilotách a k divadelní budově je kotvena speciálními prvky, zajišťujícími přerušení tepelného mostu. Pro zhotovení fasády bylo třeba 100 metrů kubických samozhutnitelného betonu o speciální receptuře. Po uložení komplikované výztuže v neortogonálním rastru mohla být zahájena technologicky náročná tlaková betonáž. Realizována byla prostřednictvím 29 napouštěcích otvorů směrem od paty fasády nahoru k její koruně a trvala nepřetržitě 43 hodin.