Peníze obcím na obnovu sportovní infrastruktury

škola v Bezdružicích

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Finance jsou určené například na rekonstrukci, modernizaci či vybudování hřišť a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Vzhledem k enormnímu zájmu, kdy převis požadovaných finančních prostředků činil více než 644 %, uvolnila ministryně Šlechtová o celkem 175 milionů korun více, než byla původní alokace programu. Ministerstvo pro místní rozvoj tak poskytne obcím na obnovu sportovní infrastruktury přes 275 milionů korun.

„Zájem obcí o tento dotační titul je obrovský. Převis žádostí byl přes 640%. Vyšla jsem proto vstříc žádostem starostek a starostů, které slýchám při svých cestách po regionech. Povedlo se mi nyní pro jejich projekty najít další prostředky. Investice do dětí a mládeže je jedním z nezbytných předpokladů pro další rozvoj kvalitního života na venkově. Naše dotace pomohou tam, kde obce na hřiště a tělocvičny ve svém rozpočtu nemají dostatek financí,“ říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Celkem 131 obcí, které jsou zřizovateli základních škol, tak obnoví nebo postaví nové školní hřiště nebo tělocvičnu. Obce do 3 000 obyvatel mohly o dotace z programu žádat v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

V Plzeňském kraji uspěly se svou žádostí na vybudování víceúčelového hřiště obec Osvračín na Domažlicku, která získá 1 429 978,- korun.   Na rekonstrukci víceúčelového hřiště v Řenčích na jižním Plzeňsku obdrží zdejší obecní úřad částku 748 000 korun. Prakticky stejný záměr  bude moci zrealizovat město Radnice na Rokycansku, které na tento záměr bude mít od ministerstva k dispozici částku 1 192 066 korun. V Bezdružicích na Tachovsku budou moci díky ministerské dotaci ve výši 2 466 224 korun zmodernizovat tělocvičnu a její zázemí v místní základní škole.