Pekingské zelí obsahovalo pesticidy v nadlimitním množství

foto: SZPI

Čerstvé pekingské zelí volně ložené v přepravkách obsahovalo více pesticidů, než byl povolený limit. Zelenina tak skončila v síti Státní potravinářské inspekce.

„V rámci cílených kontrol cizorodých látek v sortimentu čerstvého ovoce a zeleniny, které Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) provádí v maloobchodní síti, velkoobchodě i v rámci kontrol dovozu, zjistila SZPI nevyhovující šarži potraviny „pekingské zelí“ ve velkoskladu provozovatele Jilemnická obchodní společnost, spol. s r.o., Komenského 70, Jilemnice 51401,“ potvrdil mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

Podle Kopřivy se jednalo o čerstvé pekingské zelí volně ložené v přepravkách, země původu: Polsko, u které laboratorní rozbor SZPI potvrdil kontaminaci pesticidem dimethoat v množství 0,038 miligramů na kilogram (mg/kg). „Příslušný právní předpis stanovuje maximální povolený limit pro přítomnost látky dimethoat na 0,01 mg/kg,“ dodal Kopřiva s tím, že dimethoat je insekticid, který se používá jako ochrana rostlin proti hmyzím škůdcům.