Pekingské zelí obsahovalo nadlimitní počet pesticidů

foto: SZPI

V rámci cílených kontrol cizorodých látek v sortimentu čerstvého ovoce a zeleniny zjistila kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) nevyhovující šarži pekingského zelí.

Jednalo se o čerstvé pekingské zelí ve volném prodeji z přepravky, země původu: Polsko, u které laboratorní rozbor SZPI potvrdil kontaminaci pesticidem flonicamid v množství 0,096 miligramů na kilogram (mg/kg). „Příslušný právní předpis stanovuje maximální povolený limit pro přítomnost flonicamidu na 0,03 mg/kg,“ uvedl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Flonicamid je insekticid, který se používá jako ochrana rostlin proti hmyzím škůdcům. „Z uvedených skutečností vyplývá, že provozovatel porušil nařízení o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech a SZPI zahájí správní řízení o uložení pokuty,“ doplnil mluvčí s tím, že inspekce současně došetřuje případ v rámci dodavatelského řetězce.