Parkovacích míst na Skvrňanech výrazně přibude. Zajistí je rekonstrukce Lábkovy ulice

foto: ÚMO 3

Nová asfaltová silnice, dlážděné chodníky, osvětlení a stovka parkovacích míst navíc. To všechno přinese rekonstrukce části Lábkovy ulice mezi Vejprnickou a ulicí Karla Steinera.

foto: ÚMO 3

Nová komunikace bude obousměrná. Úsek dlouhý zhruba 90 metrů je směrově rozdělen dělícím ostrůvkem. U parkovacích stání je navrženo rozšíření komunikace pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu při vyjíždění. Stávající nebezpečné dopravní napojení na ulici Vejprnická bude nahrazeno novou úpravou celé křižovatky. Mezi parkovacími místy budou vstupy navázané na stávající chodník a schodiště. To samé se týká i oddělené stezky pro cyklisty a chodce.

Podle místostarosty centrálního obvodu Petra Balouna dojde rekonstrukcí k celkové reorganizaci stávajícího parkování ve slepé Lábkově ulici. „Bude realizováno 174 šikmých parkovacích stání provedených z dlažby umožňující vsakování dešťových vod. Navýšení počtu parkovacích stání oproti dnešnímu stavu představuje cca 100 míst. Dále bude postavena nová asfaltová komunikace a dlážděné chodníky včetně úpravy veřejného osvětlení. Obvod investuje do této akce přes 12 milionů korun včetně DPH,“ uvedl Baloun.

V průběhu stavby dojde podle Balouna k určitým omezením. „Jedná se zejména o výrazné omezení možnosti parkování, neboť po dobu výstavby nebude možné využívat stávající odstavnou plochu. Dále bude pro veškerou dopravu uzavřen úsek Lábkovy ulice od křižovatky s ulicí Vejprnická po křižovatku s ulicí Karla Steinera,“ dodal Baloun.

„Parkování v Plzni a vůbec  na městských obvodech je čím dál tím více složitější. Nejinak je tomu i na „Trojce“. Proto jsem velmi rád, že touto investiční akcí nejenom zmodernizujeme a zvelebíme část Lábkovy ulice a její okolí, ale také zajistíme 174 tolik potřebných regulérních parkovacích míst, která budou vybavena speciální dlažbou umožňující vsak dešťových vod, což přispěje k uchování vody v krajině a nezatíží městskou kanalizaci,“ dodal starosta plzeňského centrálního obvodu David Procházka.