Park na Mikulášském náměstí obdržel ocenění odborníků

foto: www.plzen.eu

V celostátní soutěži Park roku 2017 obdržel plzeňský park na Mikulášském náměstí ve druhém plzeňském obvodu zvláštní cenu Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. Porotci ocenili obnovu náměstí spojenou s obohacením historické parkové úpravy o funkce požadované v současnosti – pobytový trávník a smíšené keřové a trvalkové výsadby. Soutěž od roku 2003 každoročně vypisuje profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně.

Do soutěže přihlásilo park město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně. V polovině září jej hodnotila šestičlenná odborná porota na základě nominace významných oborových institucí.

„Pro správce parku je toto ocenění velmi cenné, neboť dokládá, že nejen kvalitní projekt a realizace daného prostoru, ale především následná údržba hraje roli v tom, zda je park funkční, využívaný a mezi veřejností oblíbený či nikoli. Potvrzuje, že finance, vložené do následné údržby se vyplácejí,“ uvedla Lucie Davídková ze Správy veřejného statku města Plzně.

Výsledky soutěže byly vyhlášeny 5. října v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Vítězem se stala obnova Jiráskových sadů v Litoměřicích, druhým místem porota ocenila revitalizaci zahrady piaristického kláštera v Příboře a třetí místo obdržel park Balabenka v Praze 9.

Rekonstrukce Mikulášského náměstí se uskutečnila v letech 2010–2012. Základní kostru prostoru tvoří dvojité lipové aleje lemující pěší komunikace. V centrální ploše náměstí je trávník, relaxační část vedle živých plotů lemují smíšené květinové záhony tvořená trvalkami a dekorativními keři. Při přestavbě byly obnoveny zpevněné povrchy, dlažba a mlat, instalovalo se veřejné osvětlení. Náklady na rekonstrukci činily zhruba 36 milionů korun. Město na ni získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí z oblasti podpory Regenerace urbanizované krajiny na obnovu vegetačních prvků. Mobiliář darovala městu společnost Panasonic.