Pár smrtelně jedovatých mamb rozšířil přísně střeženou expozici plzeňské zoo

Mamba zelená je novým přírůstkem plzeňské zoo. Foto: K Misíková

Novým přírůstkem ve smrtelně nebezpečné expozici s příznačným názvem Království jedu se může pochlubit plzeňská zoo. Ke 4. výročí otevření expozice představující jedovaté plazy, získala zoo pár jihoafrických stromových hadů, mamb zelených. V expozici platí mimořádná bezpečnostní opatření.

„Čtyřletý pár mamb zelených v plzeňské zoo pochází ze soukromého chovu. Dosud žil v zákulisí a oba hadi byli odděleni. Jejich předkové mají původ v Tanzanii. Nyní jsou premiérově v expozici v sousedství příbuzné mamby černé,“ řekl ošetřovatel Jan Dohnal. Samec měří kolem dvou metrů je zelený s namodralým nádechem, zatímco samice má přibližně 1,5 metrů a je mírně nažloutlá.

Mamby nejsou náročné na chov, ale náročné jsou na bezpečnost a zkušenost chovatele, zejména při manipulaci. A to vzhledem k jejich rychlosti a toxickému jedu, který je pro člověka bez rychlé lékařské pomoci smrtelný. Mamby se krmí myšmi. Oba druhy mamby chovala plzeňská zoo již na přelomu 60. a 70. let i v expozici Akva Tera.

„Mamba zelená je jedovatý stromový zelený jihoafrický had. Obývá pás od Keni a Tanzanie po Jihoafrickou republiku. Je to vejcorodý druh. Je poměrně plachý, dosti rychlý a přizpůsobený lovu ptáků. V lidské péči se může dožít 20-25 let. Mamba zelená preferuje nížinné lesy, lesnatou vlhkou savanu, lužní a galeriové lesy. S oblibou se zdržuje i na čajových a kávových plantážích, či v ovocných sadech. Z jedu této mamby se vyrábí lék, který snižuje krevní tlak, omezuje nadměrný růst pojivové tkáně v srdci a napomáhá činnosti ledvin,“ doplnil mluvčí zoo Martin Vobruba.