Domů Blog Strana 2732

Šibenice podle plzeňského poslance Milana Chovance do právního státu nepatří

foto: mvcr.cz

Šibenice do právního státu nepatří. V tom má plzeňský poslanec a ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) jasno. Nesouhlasí tak s rozhodnutím orgánů hlavního města Prahy a podá žalobu ke správnímu soudu. Využívání šibenic k vyhrožování občanům by podle něj mělo být posuzováno minimálně jako přestupek. Chovanec to píše na svém Facebooku.

Bývalý plzeňský hejtman a současný ministr vnitra Milan Chovanec dostal odpověď Magistrátu hlavního města Prahy na svůj podnět proti nečinnosti městské části Praha 1 ohledně nošení šibenic na demonstrace. Magistrát ho informoval, že podnět neshledal důvodným a že rozhodnutí Prahy 1 o tom, že nosit šibenice na demonstrace a vyhrožovat jimi občanům tak, jako se to stalo v červenci loňského roku v Praze, je legální vyjádření svobody projevu, a není tedy trestné.

„S tímto argumentem se zejména v době, kdy se extremisté radikalizují a neštítí se používat násilí, nemohu ztotožnit. Na základě názoru a doporučení legislativních odborníků ministerstva vnitra proto podám správní žalobu proti rozhodnutí orgánů hlavního města Prahy,“ prohlásil rozhodně Milan Chovanec.

Nosit na demonstrace šibenice a veřejně jimi vyhrožovat jakémukoliv občanovi této země  podle ministra dalece přesahuje meze svobody projevu. „Šibenice do právního státu nepatří a jejich využívání k vyhrožování občanům by mělo být posuzováno minimálně jako přestupek,“ tvrdí Chovanec. „Správní orgány se podle mě nepokusily dostatečně zjistit skutečný skutkový stav a prokázat naplnění znaků skutkové podstaty některého z možných přestupků,“ dodává.

Neziskové organizace se setkaly v Plzeňském Prazdroji

ilustrační foto

Více než dvě desítky zástupců plzeňských neziskových organizací se přišly do pivovaru seznámit s novou podobou grantového programu Prazdroj lidem. V letošním roce mají šanci uspět projekty, které přispějí k oživení městského veřejného prostoru a aktivity posilující sousedské vazby místních obyvatel.

V rámci grantového řízení bude rozděleno mezi neziskové organizace v Plzni 2,5 milionu korun. Na základě zjišťování místních potřeb a průzkumu mezi obyvateli Plzně došlo k posunu v zaměření podpory oproti předchozím ročníkům. Letos mají šanci na úspěch projekty, které přispějí k oživení veřejného prostoru v Plzni. V domovině světoznámého piva Pilsner Urquell žijí družní a přátelští lidé, proto pivovar podpoří revitalizace parků a zahrad, naučných stezek, sportovních zastávek, zvyšování bezpečnosti silničního provozu, zkvalitnění veřejných bezbariérových přístupů, ale také komunitní zahradničení či obnovování zapomenutých míst a další aktivity, které oživují a kultivují veřejný prostor.

„Pivovar je neodmyslitelnou součástí města Plzně a na životě místních mu záleží. Plzeňský Prazdroj má úctu k tradici a zároveň se dívá do budoucnosti. To se odrazilo i v posunu zaměření grantového programu Prazdroj lidem. Oživování veřejného prostoru v Plzni vnímáme jako péči o odkaz, která zároveň přináší něco nového. I díky spojení s renomovanými partnery z neziskového sektoru můžeme ještě více posílit profesionalitu a transparentnost grantového řízení a podpořit ty nejkvalitnější projekty,“ vysvětluje Drahomíra Mandíková, ředitelka firemních vztahů a komunikace a členka představenstva Plzeňského Prazdroje.

Semináře se zúčastnilo více než dvacet zástupců neziskových organizací z Plzně, kteří měli zájem získat bližší informace ke grantovému programu. Nejčastěji zněly praktické dotazy směřující k podávání přihlášek.

Neziskové organizace mohou posílat své žádosti do 30. června tohoto roku prostřednictvím portálu www.grantys.cz. S realizací projektů by pak vítězné organizace měly začít 1. října 2016 a ukončit ji do 30. září 2017. Do programu se mohou hlásit spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní instituce, ústavy a příspěvkové organizace registrované v České republice s projekty odpovídajícími výzvě.

Nákladní vozy z centra ven

Foto: tachov.cz

Vzhledem ke stále se zhoršující dopravní situaci připravilo město Tachov systém centrálního parkování nákladních automobilů, který má zamezit odstavování vozidel o nosnosti nad 7,5 tuny  na území města  mimo vyhrazené prostory.

Součástí systému je  nasměrování vozidel na plochu pro tyto účely určenou, a to v průmyslové zóně – v areálu bývalých kasáren. V měsíci květnu bylo nainstalováno dopravní značení „Zóna s dopravním omezením“ a „Konec zóny s dopravním omezením“ a dále dopravní značení, které  navádí vozidla až na centrální  parkoviště.  Systém centrálního parkování v průmyslové zóně a zákaz odstavování vozidel nad 7,5 tuny ve městě je spuštěn od dnešního dne.

Proběhne úklid podchodů

ilustrační foto

Dnes v odpoledních hodinách bude probíhat čištění podchodů v Plzni na Lochotíně, spočívající v mytí podlah, schodů, obkladů a oken z vnitřní a vnější strany. Jedná se o podchody na trase tramvaje č. 4, Bolevecká, u Lochotínského pavilonu a u Plzeňky.

V Plzeňském kraji se dokončilo nejméně bytů za posledních 15 let

ilustrační foto / plzen.cz

V Plzeňském kraji bylo v roce 2015 dokončeno 1 208 bytů, tj. o 11,3 % méně než v roce 2014. Tento počet je nejnižší od roku 2000. Zahájena byla výstavba 1 548 bytů a to převážně v rodinných domech. Ve srovnání s předchozím rokem vzrostl počet zahájených bytů o 19,1 %.

Bytová výstavba má významné sociální i ekonomické aspekty, z nichž zejména pozitivní je vliv na zaměstnanost. Vývoj bytové výstavby má velký vliv i na celkovou životní úroveň obyvatelstva, významně přispívá k sociálnímu a společenskému rozvoji společnosti a v národním hospodářství má nezastupitelnou úlohu při tvorbě fixního kapitálu jako jeho nedílná součást. Z makroekonomického hlediska tvoří výdaje na bydlení značnou část rozpočtu v sektoru domácností a zmenšují tak možnost spotřeby v jiných sférách, což celkově negativně ovlivňuje ekonomiku a její jednotlivé ukazatele.

Současná ekonomická situace, včetně vývoje reálných příjmů, je pro rozvoj bytové výstavby limitujícím faktorem. Podpora bytové výstavby ze strany státu zahrnující i modernizaci a rekonstrukci bytového fondu, má pozitivní vliv na oživení ekonomických aktivit v regionech zejména s ohledem na vytváření nových pracovních příležitostí.

Zahájené byty

V roce 2015 byla v Plzeňském kraji zahájena výstavba 1 548 bytů. Ve srovnání s předcházejícím rokem to znamenalo o 19,1 % (o 248 bytů) více. Na celkově zahájené bytové výstavbě v ČR se Plzeňský kraj podílí 5,9 %.

Z celkového počtu zahájených bytů v Plzeňském kraji bylo 57,4 % bytů v rodinných domech a 20,9 % v domech bytových. Dále bylo zahájeno 168 bytů v nástavbách, přístavbách a vestavbách k rodinným (55 bytů) a bytovým (113 bytů) domům.

V rámci kraje bylo nejvíce bytů zahájeno v okresech Plzeň-město (33,9 %) a Plzeň-sever (16,9 %). V Plzni-městě se jednalo o zahájení 189 bytů v rodinných domech a 267 bytů v domech bytových. Nejvyšší meziroční nárůst byl zaznamenán v okrese Tachov (o 108,9 %), další vyšší nárůst zaznamenaly okresy Klatovy a Domažlice. Největší výstavba bytů v rodinných domech byla zahájena v okrese Plzeň-sever (234 bytů), v bytových domech v okrese Plzeň-město (267 bytů).

Plzeňskému kraji patří v mezikrajském srovnání páté nejvyšší místo v počtu zahajovaných bytů.Nejnižší počet zahajovaných bytů je v krajích Karlovarském a Libereckém, naopak nejvyšší počet v Hl. městě Praze a kraji Středočeském.

Dokončené byty

V Plzeňském kraji bylo v roce 2015 dokončeno 1 208 bytů. Tento počet je nejnižší od roku 2000. Z celkového počtu dokončených bytů bylo 67,9 % v rodinných domech a 14,5 % v domech bytových. Počet dokončených bytů meziročně klesl o 11,3 %, z toho v rodinných domech o 1,2 % a v domech bytových dokonce o 41,3 %.

Na celkovém počtu dokončených bytů v Plzeňském kraji se nejvíce podílely okresy Plzeň-město (32,2 %), Plzeň-sever (18,8 %) a Plzeň-jih (13,2 %). Meziročně klesl počet dokončených bytů nejvíce v okrese Klatovy (o 44,6 %), dále pak v okresech Tachov, Plzeň-sever a Plzeň-město. Hluboký propad v počtu dokončených bytů na Klatovsku je způsoben poklesem počtu bytů jak v rodinných domech, tak i v domech bytových zhruba o jednu třetinu. V roce 2015 bylo v rámci kraje dokončeno pouze 175 bytů v bytových domech a to ve třech okresech Plzeň-město (150 bytů), Plzeň-jih (13 bytů) a Klatovy (12 bytů).

Nejvíce bytů bylo v mezikrajském srovnání dokončeno v kraji Hl. město Praha (5 211 bytů), ve Středočeském (4 872 bytů) a Jihomoravském kraji (3 338 bytů). Naopak nejméně bytů bylo v roce 2015 dokončeno v kraji Karlovarském (408 bytů), Libereckém (628 bytů) a Ústeckém (816 bytů). Plzeňský kraj se s počtem dokončených bytů 1 208 umístil v celorepublikovém srovnání na šestém nejvyšším místě. Počet dokončených bytů v regionu představuje 4,8 % z republikového počtu celkem.

Za Plzeň bych si ještě někdy rád zahrál, říká už explzeňský hokejista Jeřábek

Na světovém šampionátu svými výkony strhl Jakub Jeřábek velkou pozornost a hovořilo se o tom, že by mohl dostat nabídky do nejlepších klubů KHL. Už před šampionátem se však plzeňský odchovanec rozhodl pro Viťaz Podolsk a jak přiznal v rozhovoru pro klubový web Plzně, na své první angažmá se hodně těší.

Foto: HC Škoda Plzeň
Foto: HC Škoda Plzeň

Jak hodnotíte na svoje první seniorské MS?
Hodnocení šampionátu je jen pozitivní. Pomohl nám hodně hned první zápas proti domácímu Rusku, od kterého se to všechno odvíjelo dál. Škoda toho čtvrtfinále, jinak to bylo povedené MS.

Hrál jste v první obraně a dostal jste velký prostor. Čekal jste takovou důvěru trenérů?
Vůbec jsem s tím nepočítal, že bych si mohl zahrát v první obraně a dostat takový prostor, ale byl jsem samozřejmě rád a velmi si vážím takové důvěry, kterou do mě trenéři vložili. Snad jsem je nezklamal.

Ke konci základní skupiny to vypadalo, že trochu docházejí síly. Bylo tomu tak?
Turnaj jako mistrovství světa není jednoduchý jak na psychiku, tak na fyzickou zátěž. Hraje se ob den, někdy dva dny po sobě, což není jednoduché a ukázalo se, že udržet maximální koncentraci všech sedm zápasů není jednoduché. V některých zápasech, když jsme vedli třeba větším rozdílem, tak se to hrálo víc chytře, abychom i trochu šetřili síly, i když na MS to příliš nejde.

plzen_cz_jerabek_jakubČeský tým skončil ve čtvrtfinále. Co v něm rozhodlo?
Všichni to čtvrtfinále asi viděli. My jsme měli přidat druhou branku a mohlo to vypadat jinak. To samé, kdybychom nedostali ten gól, ale to je pouze kdyby. V určitých fázích jsme byli lepší, ale nakonec prohra v nájezdech. Bylo to hodně kruté.

Po MS se mluvilo se i o nominaci na Světový pohár. Mrzí vás, že to nevyšlo?
Já jsem nad tím nijak nepřemýšlel. Potěšilo mě, že jsem se dostal do úvah trenérů, ale Světový pohár se hraje na jiném kluzišti a musel bych si na to na rozdíl od jiných kluků hodně zvykat.

Co očekáváte od nového angažmá v Podolsku?
Těším se na novou výzvu. Vím, že začátky nebudou vůbec lehké a na tréninky se asi nedá nijak připravit, alespoň podle slov kluků, kteří už to zažili. Bude to těžké a nedokážu si to vůbec připravit, ale záleží hodně na trenérovi, zda je to stará škola, nebo už trénuje moderněji. Těším se.

Byli jste s klubem v kontaktu například při MS?
Byl za mnou na MS několikrát prezident klubu, například když jsem měl narozeniny, ale jsme v kontaktu s klubem ohledně všech možných věcí. Komunikace je na vysoké úrovni a byl jsem z toho mile překvapený.

Foto: HC Škoda Plzeň
Foto: HC Škoda Plzeň

V týmu Viťazu se potká s dalším Čechem Romanem Horákem, jste v kontaktu? Ptal jste se, jak to v týmu chodí?
Na tým nebo kabinu jsem se Romana neptal, město vím, že není nijak velké, ale je to 25 minut do Moskvy, takže ve volnu se můžeme s přítelkyní vydat do centra Moskvy. Já na tohle ale moc náročný nejsem, mě stačí mít s sebou přítelkyni a psa, dobře se najíst. To je všechno co potřebuji.

Podolsk leží kousek od Moskvy. Je to výhoda, že se dá poměrně snadno cestovat do Čech?
My moc volna mít nebudeme, takže já to příliš neocením, ale pro rodinu to výhoda je, protože se dá přijet téměř kdykoliv.

Jaké má tým Viťazu ambice pro novou sezónu?
Každý tým dělá všechno pro to, aby hrál v sezóně nahoře a u Viťazu to nebude jiné. I tohle byl jeden z důvodu při mém rozhodování, protože v týmu bych mohl mít podobnou roli jako v posledních letech v Plzni. Doufám, že týmu pomůžu, aby se dostal do play-off.

Jak bude vypadat letní příprava. Máte například nějaký kemp v zahraničí?
V létě máme čtyři týdny přípravy v Itálii. Jsou to dva a dva týdny, mezi kterými je pár dní volna. Tam je možnost s týmem jet do Benátek. Já asi vyrazím na pár dnů domů do Plzně.

Jak budete vzpomínat na Plzeň? Chtěl byste se někdy v budoucnu vrátit?
Budu vzpomínat jen v nejlepším a Plzeň mi bude chybět. Věřím, že s kluky budu hodně v kontaktu a budu moci sledovat hodně zápasů a držet jim palce na dálku. Určitě bych si v Plzni rád zahrál, ale doufám, že teď v zahraničí pár let budu hrát.

Mobil zakoupený přes internet nepřišel. Peníze také ne

Na konci května si 40letý muž vyhlédl na internetovém bazaru inzerát o prodeji mobilního telefonu. Spojil se prodejcem a domluvili se na zaslání zálohy 500 korun. Poté kupující uhradil na cizí účet dalších 6500 korun. Ihned po převodu peněz očekával muž zásilku s telefonem, ale nedočkal se.

Prodávající poškozenému oznámil, že telefon již nemá, a že mu vrátí peníze zpět. Což do této doby neučinil. Policisté z obvodního oddělení policie Třemošná případ kvalifikovali jako přečin podvod a zjišťují další informace, které by je mohly dovést k pachateli.

Plzeň připravuje projekt záchytného parkoviště v Kotkově ulici

ilustrační foto

Projekt zřízení záchytného parkoviště v Kotkově ulici připravuje Správa veřejného statku města Plzně. Kvůli tomu bude od roku 2017 omezen prostor sloužící dosud pro odstavování autobusů, které obsluhují Centrální autobusové nádraží v Husově ulici. Protože dotčené pozemky dosud pronajímal centrální městský obvod, odsouhlasila dnes rada města jejich vyjmutí z působnosti obvodu s tím, že o jejich pronájmu budou rozhodovat městští radní. Současně rada doporučila zastupitelům schválit, převod kompetencí k datu 1. ledna 2017.

„Vzhledem k požadavku vedení Městského obvodu Plzeň 3 na rozšíření parkovacích ploch západně od centra, bude v letošním roce vybrán zhotovitel a počátkem roku 2017 by měla být zahájena stavba záchytného parkoviště v Kotkově ulici na městských pozemcích, které dosud slouží jako odstavná plocha pro autobusy. Vznikne téměř 240 parkovacích stání, jež budou sloužit k parkování pro individuální automobilovou dopravu západně od Klatovské třídy. Aby město mohlo záchytné parkoviště zřídit, budou v roce 2017tyto plochy, které mají nyní pronajaty ČSAD autobusy Plzeň pro odstavování autobusů, vyjmuty z nájemní smlouvy,“ vysvětlil Petr Náhlík, náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí.

Primátor města Plzně již v dubnu 2014 o tomto  záměru města s předstihem informoval společnost ČSAD autobusy Plzeň, která provozuje jak výpravní budovu CAN, tak odstavné parkoviště autobusů podél Domažlické ulice. Město považuje za nezbytné, aby společnost ČSAD autobusy Plzeň co nejdříve, nejlépe ještě v letošním roce, zpřístupnila pro odstav autobusů stávající odstavné parkoviště podél Domažlické ulice, které má kapacitu zhruba 20 autobusů. Tím se uvolní pozemky ve vlastnictví města potřebné pro záchytné parkoviště automobilů v Kotkově ulici. Projekt záchytného parkoviště souvisí se záměrem města Plzně schváleným již v roce 2013, kterým byl stanoven harmonogram rozšiřování zón placeného parkování v centru města.

Již počátkem roku 2011 byl radou města schválen dokument „Přestupní uzly IDP na území města Plzně“, který byl jedním z podkladů pro „Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2012 – 2016“, který byl v prosinci 2015 schválen Radou Plzeňského kraje. V souladu s ním chce město vybudovat na několika místech nové přestupní uzly Integrované dopravy Plzeňska, tedy místa pro společné zastávky autobusů směřujících do metropole z okolních měst a obcí, na nichž bude možné pohodlně přestoupit na městskou hromadnou dopravu. „V roce 2015 získalo město pravomocné stavební povolení na přestupní uzly Šumavská, Kaplířova, U Letiště a na odjezdovou část přestupního uzlu Slovany. Ve schváleném rozpočtu města pro rok 2016 jsou zastupitelstvem města vyhrazeny finance na prováděcí projekty těchto přestupních uzlů,“ uvedl dále Petr Náhlík.

V souvislosti s výstavbou přestupních uzlů, zejména po realizaci autobusového terminálu v Šumavské ulici u železniční stanice Hlavní nádraží, se bude postupně snižovat význam centrálního autobusového nádraží, dosud klíčového bodu pro příjezd a odjezd všech autobusových linek zajišťujících veřejnou dopravu v plzeňské aglomeraci. Na základě požadavku náměstka hejtmana pro oblast dopravy z podzimu 2015 a v souvislosti s přípravou žádostí města o dotace na výstavbu autobusových terminálů připravuje město Plzeň návrh, jak řešit provozování přestupních autobusových terminálů na území města. Podmínky pro provozování přestupních terminálů budou stanoveny ve spolupráci s Plzeňským krajem a organizátorem veřejné dopravy, společností POVED.

Prostor pro duši přehlídkou dovedností

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace, je opět pořadatelem již  XV . ročníku Přehlídky tvořivosti a schopností dětí s postižením pod názvem Prostor pro duši. Na nesoutěžní přehlídce všichni účastníci prezentují dovednosti dětí, mládeže i dospělých s různým druhem a stupněm postižení. Dvoudenní přehlídka začíná dnes ve společenském sále kina Mže v Tachově. 

Do projektu jsou zároveň zapojovány i zdravé děti, a tak se na pódiu při zpěvu, tanci, dramatizačním či pohybovém vystoupení společně setkávají v přátelské atmosféře s postiženými dětmi, vzájemně se poznávají a učí toleranci k individualitě každého z nich. Akce se účastní zařízení z celé ČR, z Plzeňského kraje kromě pořadatelské organizace také  například žáci ze Speciální školy prostor pro dušiz Plzně, klienti z Domova pro postižené v Bystřici nad Úhlavou, svoje dovednosti ukáží i klienti z Domova pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“ v Plzni a řada dalších.

Cílem celé této kulturně-společenské akce pro veřejnost je podpora integrace zdravotně postižených osob do společnosti, jakož i změna postoje veřejnosti k handicapovaným občanům.

„Je to pro všechny úžasný zážitek, každým rokem se účinkující lepší. Bez nadsázky mohu říci, že někteří se za ta léta natolik vypracovali, že by mohli účinkovat i mezi profesionály,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství, sportu, cestovního ruchu a projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 Jiří Struček, který bývá pravidelným hostem přehlídky.

Domažlice plné her a sportu

V letním kině v Domažlicích se dnes od 14 hodin koná sportovní odpoledne plné her nazvané MĚSTO DĚTEM. V programu mají své místo kolotoč, houpačky, skluzavka, balonky, zábavné a sportovní soutěže. Vstup je zdarma.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. V pořádku (klikněte)