Ota Rubner: Každou knihu považuji za umělecké dílo

Ota Rubner(vlevo) s autorem knihy Plzeň v roce 1968 Jiří Plzákem

Ota Rubner svůj život významně spojil s vydáváním knih, grafikou a tiskem. Jeho jméno si každý Plzeňan spojí s tiskárnou a vydavatelstvím NAVA a nově i s Muzeem knihtisku, jehož je zakladatelem. Je také předsedou Hospodářské komory Plzeňsko a aktuálně i krajským inspektorem voleb.

Co vás na knihách baví a jaké publikace spatřily díky vašemu nakladatelství v poslední době světlo světa?

Ke knihám a jejich vydávání jsem se dostal přes svou původní profesi. Od patnácti let, kdy jsem nastoupil do plzeňské tiskárny, jsem se vlastně věnoval typografii, sazbě a tisku. V roce 1990 jsem založil nakladatelství NAVA a o tři roky později naše firma koupila tiskárnu v Hankově ulici v Plzni. Víte, já každou knihu považuji za malé umělecké dílo. Nemá-li kniha zajímavý text, může být zajímavá typografií, ilustracemi, tiskem, vazbou nebo použitým materiálem. Klasická kniha nás vždy obohatí, a proto knihu nikdy nemohou nahradit nové technologie v podobě tzv. čteček a dalších počítačových technologií, které teprve přijdou.

Naše nakladatelství NAVA se v tomto roce kromě knih v obvyklých řadách zaměřilo na některá jubilea, která na letošní rok připadají. Ke 100. výročí narození Miroslava Horníčka, plzeňského rodáka, významného prozaika, dramatika, herce a režiséra, jsme vydali knihu Saze na hrušce, v níž autor vzpomíná na dětství, které prožil v Plzni. Nyní v srpnu vyšla kniha unikátních fotografií Jiřího Plzáka Plzeň v srpnu 1968. Nesmím zapomenout ani na vydanou knihu doc. Milady Emmerové Případ sestra smrt, která popisuje případ zdravotní sestry, která byla neprávem obviněna z vraždy šesti pacientů. Její obvinění, postavené na špatném soudním posudku, se za pomoci paní docentky podařilo obhájkyni vyvrátit a sestra byla u Vrchního soudu zproštěna obžaloby. Také naše řada odborné literatury dosáhla výrazného úspěchu, když námi vydaná odborná publikace Experimentální chirurgie získala prestižní Maydlovu cenu. Nejen tyto publikace, ale také všechny další z produkce našeho nakladatelství, můžete zakoupit i v naší nově otevřené podnikové prodejně v pasáži NAVA na náměstí Republiky v Plzni.

V Plzni bylo poměrně nedávno otevřeno Muzeum knihtisku a knihy. Můžete nám jeho vznik a působení přiblížit?

Jak jsem se již zmínil, celý můj profesní život se točí kolem knih, grafiky a tisku. Při modernizaci naší tiskárny, kdy jsme přecházeli z knihtisku na ofsetový tisk, jsme celou technologii knihtisku zakonzervovali s tím, že jednou vybudujeme prostor, abychom tyto unikátní stroje mohli ukazovat široké veřejnosti. Tento záměr se nám podařil v daleko větší míře, než jsme původně zvažovali. Podařilo se nám v rámci projektu ROP získat prostředky na stavební část, takže bylo vybudováno největší a jedinečné Muzeum knihtisku a knihy v ČR, a to právě v Plzni. Kniha a knihtisk k Plzni patří již od 15. století, tehdy zde byla vytištěna první kniha v Českých zemích. Naše muzeum mapuje začátky knihtisku, návštěvníci zde najdou maketu první vytištěné knihy, historii tiskáren v Plzni a jejich technologický vývoj. K vidění je samozřejmě také sazečské „hnízdo“, různé sázecí a tiskařské stroje. Veškerá zařízení jsou funkční. Zvu vás všechny do našeho muzea a jsem přesvědčen, že budete nadšeni jako návštěvníci, kteří tuto expozici již zhlédli.

Jakými dalšími pracovními aktivitami se v současnosti zabýváte a jaké máte plány do budoucna?

Chci se věnovat především nakladatelské činnosti a posunout naše nakladatelství mezi první desítku v republice. Také chci společně se svými spolupracovníky pokračovat v rozšiřování množství exponátů našeho muzea.

Dále jako předseda hospodářské komory Plzeňsko chci prosadit jisté povinnosti úředníků města a obcí, včetně úředníků kraje, které skutečně povedou k pomoci a odstraňování administrativní zátěže podnikatelů, a to jak právnických, tak fyzických osob. Zatím se o těchto věcech jen mluví a jistá „šikana“ a finanční postihy ze strany „úřední moci“ pokračují dál.

V současné době jsem jako krajský inspektor voleb plně zaměstnán přípravou a tiskem volebních lístků, a to jak voleb senátních, tak voleb do zastupitelstev měst a obcí pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Také nás momentálně zaměstnává příprava veletrhu Svět knihy Plzeň, jehož prostřednictvím se knižní veletrh po mnoha letech zase vrací do Plzně. Zvu všechny občany k návštěvě našeho stánku, kde bude možné pořídit naše knihy za mimořádně výhodné veletržní ceny. Akce se koná v prostoru DEPO 2015 ve dnech 21. – 22. září.