Osvětlení Tachova opraví Budějovičáci

náměstí v Tachově

Rada města Tachova přidělila veřejnou zakázku malého rozsahu na  obnovu veřejného osvětlení města  – výměnu svítidel –  firmě JIPOL z Českých Budějovic za nabídkovou cenu 698 371 korun bez DPH.