Osobnosti přejí Plzeňanům do nového roku/ 2. část

Nový rok 2019 je už skoro tady. Všichni jsme plni očekávání, předsevzetí a máme spoustu přání a snů. Známých plzeňských osobností jsme se ptali na to, co přejí Plzeňanům do nového roku.

Pavel Horváth, bývalý fotbalista:
Hlavně zdraví, máme spoustu příkladů kolem nás, že když není zdraví, tak je to pak v pytli. A pak už je každý svého štěstí strůjce.

Pavel Šindelář, náměstek primátora:
Přeji lidem pohodu, zdraví, štěstí a pracovní úspěchy. A co bych si přál já sám za sebe? Tak to je takový lepší vztah občanů k městu a města k občanům. Abychom v tom nějak pokročili. Myslím si, že se to posouvá k lepšímu a je dobré v tom dál pokračovat.

Tomáš Holub, biskup:
Chtěl bych popřát do nového roku, abychom našli společnou naději, ochotu konat dobro, a abychom z toho měli radost.

Marcela Krejsová, náměstkyně hejtmana:
Hlavně ať jsou lidé zdraví, šťastní a ať se usmívají. Každý uvidí sám tu reakci, když se na někoho usměje a on mu ten úsměv vrátí. Buďte radostní a radujte se z toho co máte, protože nemáme být proč načuření. Vždyť nám tady vůbec nic nechybí.