Osobní údaje na Facebooku a internetu by podle nových pravidel EU měly být ve větším bezpečí. Poslanci EU chtějí zpřísnit pravidla na jejich ochranu.

Budova Evropského parlamentu ve Štrasburku. Foto: Richard Beneš

Evropský parlament ve středečním hlasování vložil do navrhovaných reformních pravidel EU v oblasti ochrany osobních údajů silnější ochranná opatření pro předávání údajů občanů EU do třetích zemí. Cílem nových pravidel je poskytnout občanům větší kontrolu nad jejich osobními údaji, a zároveň firmám usnadnit přeshraniční činnost tím, že ve všech členských státech budou platit stejná pravidla. Poslanci rovněž navrhují zvýšit pokuty firmám, které porušují pravidla, na 100 milionů EUR či 5 % z celosvětového obratu.

 

Aktualizace předpisů

Devatenáct let staré předpisy musí být, co nejdřívě aktualizovány, aby držely krok s vývojem informačních technologií a globalizací. Přijmutí nových pravidel zatím podpořilo 621 poslanců, 10 bylo proti a 22 se zdrželo hlasování. „Evropští občané od nás očekávají, že se dohodneme na silném celoevropském nařízení o ochraně údajů. Pokud některé členské státy nechtějí po dvou letech vyjednávání přijít s výsledkem, pak by do toho měla jít většina bez nich“, uvedl zpravodaj pro obecné nařízení o ochraně údajů Jan Philipp Albrecht (Zelení/ESA, DE)

Předávání údajů do třetích zemí

Aby byli občané EU lépe chráněni proti sledováni, pozměnili poslanci navrhovaná pravidla tak, aby jakákoli firma musela předtím, než zveřejní osobní údaje občanů EU třetí zemi, získat povolení vnitrostátního orgánu pro ochranu osobních údajů.

Odrazující pokuty

Společnostem, které poruší pravidla, by měly hrozit sankce ve výši až 100 milionů EUR nebo do výše 5 % jejich ročního celosvětového obratu, podle toho, která částka je vyšší, uvedli poslanci. Evropská komise původně navrhla sankce ve výši do 1 milionu EUR či 2 % celosvětového ročního obratu.

Lepší ochrana na internetu

Nová pravidla by měla rovněž lépe chránit údaje na internetu. Mělo by mezi ně patřit právo na smazání osobních údajů. Všichni poskytovatelé internetových služeb, kteří si přejí zpracovávat osobní údaje by k němu měli nejprve získat svobodný, dobře informovaný a výslovný souhlas dotyčné osoby.

Návrh zatím prošel v Evropském Parlamentu prvním čtením. Cílem jekonsolidovat odvedenou práci na předložených návrzích a předat ji po volbách novému Parlamentu. Poslanci, kteří budou zvoleni v květnu, se tak budou moci rozhodnout, zda začnou od nuly či zda budou pokračovat v práci vykonané během stávajícího volebního období.