Oslavy 100. výročí vzniku republiky kazil déšť, i tak si je lidé užili

foto: město Plzeň

Oslavy 100. výročí vzniku republiky vyvrcholily o víkendu 27. a 28. října. Bohatý dvoudenní program nabídl v Plzni již tradiční akce, jako je vstup do muzeí, galerií, historických památek, kulturních zařízení nebo do zajímavých plzeňských objektů za symbolické vstupné 28 korun, případně zdarma, ale i netradiční. Vděčným objektem byla například vystavená Tylova Fidlovačka.

V sobotu i v neděli byly pro zájemce připraveny prohlídky města, radnice, kostelů, Loosových interiérů, muzea, galerie, Luftovy a Meditační zahrady, vydat se mohla veřejnost na exkurze do spalovny v Chotíkově či do čistírny odpadních vod nebo do úpravny vody na Homolce. Za symbolických 28 korun byla otevřena také plzeňská zoologická zahrada, věž katedrály sv. Bartoloměje, Velká synagoga nebo Rozhledna Chlum. Nechyběly ani oblíbené okružní jízdy historickými vozy Plzeňských městských dopravních podniků. Volné bruslení nabídl Zimní stadion Plzeň, volné plavání zase bazén na Slovanech i na Lochotíně. Velkým lákadlem pak byla na radnici vystavená Fidlovačka psaná rukou Josefa Kajetána Tyla. Prvním z vrcholů byl sobotní koncert v DEPO2015, kde vystoupila Plzeňská filharmonie společně s Václavem Markem a jeho Blue Star s hudbou 30. a 40. let při koncertě Děkuji, bylo to krásné!

Program oslav vyvrcholil přesně na den vzniku republiky v neděli. Jedním z center dění slavnostního dne se stalo náměstí T. G. Masaryka. Od 10 hodin se uskutečnila Modlitba za republiku s modlitbou díků a proseb za českou vlast. Od 11 hodin pak následovalo vysazení Lípy republiky folklorními soubory města Plzně  na počest 100. výročí samostatnosti republiky spojené s odhalením pamětní desky. I přes velkou nepřízeň počasí a silný déšť došlo na společný zpěv oblíbené písně T. G. Masaryka Ach synku, synku. Mezi osmi folklorními soubory byl i hlavní organizátor akce Soubor písní a tanců Jiskra, slavící v letošním roce 60 let od svého založení. Přítomni byli primátor města Plzně Martin Zrzavecký a jeho první náměstek a poslance Parlamentu ČR Martin Baxa.

Od 17 hodin proběhl pietní akt u Památníku národního osvobození. Součástí shromáždění byl i slib nových příslušníků městské policie i předání vojenských vyznamenání a ocenění. V 18 hodin se pak vydal směrem na náměstí Republiky Průvod světel, v jehož čele jel dobový automobil s T. G. Masarykem a pochodovali legionáři, Sokolové i skauti. Stále vše za velmi chladného počasí, silného deště a větru. Průvod skončil na náměstí Republiky, kde zazněla hymna pod vedením sopranistky Ivany Veberové. Vše pak zakončil velkolepý ohňostroj, za působivého hudebního doprovodu. Bylo možno slyšet Martu Kubišovou s Modlitbou pro Martu, Karla Kryla s Bratříčkem nebo Jiřího Suchého a slavnou Babetu. Slavnostní atmosféru celému náměstí dodávala také do státních barev nasvícená katedrála  sv. Bartoloměje.

Autor videa a fotografií: V. Čermák. Kompletní fotogalerii si prohlédněte zde.