Originál bude v kapli svatého Ondřeje na zámku

Kaple svatého Ondřeje na zámku Hradiště

V Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích je právě otevřena výstava připomínající 200 let od nalezení Rukopisů zelenohorského a královédvorského. Potrvá do 27. ledna 2018. Vrcholem programu k dvoustému výročí nalezení Rukopisů bude vystavení  originálu Rukopisu zelenohorského, který pro tuto výjimečnou příležitost poskytla Knihovna Národního muzea. Originál bude vystaven pouze o tomto víkendu, tedy ve dnech 7. – 8. října, v kapli svatého Ondřeje na zámku Hradiště. Ve stejném termínu se také uskuteční komentované prohlídky výstavy s jejími kurátory.  Oba dny je otevřeno od 9 – 17 hodin.

Rukopis zelenohorský. Foto: Egg – Wikimediea Commons

Samotná výstava seznámí veřejnost s výrazným otiskem, který v české literatuře, hudbě nebo výtvarném umění zanechaly básnické skladby z těchto děl. V úvodní části bude návštěvníkům představen i jejich vliv na soudobou knižní produkci. K vidění budou různé edice rukopisných textů, které se během prvních 50 let od jejich nalezení dočkaly asi 24 vydání, jednalo se tedy dnešními slovy o naprosté bestselery.

Ačkoliv byla tato nalezená díla několikrát prohlášena za falzum, o jejich původu stále zůstávají určité pochybnosti. Jejich nalezením se otevřela dlouhá diskuze, která souvisela se sebeurčením českého národa. Základní znalosti o Rukopisech a jejich vlivu patří k obecnému vzdělání. Proto pracovníci muzea připravili pro veřejnost edukační program vhodný pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol, který navazuje na tematické plány předmětů český jazyk, dějepis a výtvarná výchova a umožňuje pedagogům zpestření výuky.

„Na výstavě představujeme celou řadu jedinečných exponátů. Mezi nejzajímavější patří kostým kněžny Libuše ze stejnojmenné opery Bedřicha Smetany, jejž oblékaly její představitelky na počátku 20. století v Národním divadle,“ zve zájemce kurátor výstavy Michal Červenka.