Organizátorem Živé ulice by mohla být i nadále společnost ArtProm

foto: Živá ulice

Rada města Plzně odsouhlasila poskytnutí dotace ve výši 4,5 milionu korun na letní plzeňský festival Živá ulice pro období 2017 až 2019, tedy 1,5 milionu korun na každý rok. Pokud poskytnutí schválí zastupitelé, stane se pořadatelem tradiční a divácky atraktivní a oblíbené kulturní akce společnost ArtProm s r. o., jež festival organizuje v posledních čtyřech letech. ArtProm je jedním ze dvou žadatelů, kteří se o získání tříletého dotačního programu na podporu projektu „Živá ulice“ pro následující tři roky ucházeli, jako vítěze ji doporučila Komise kultury Rady města Plzně.

„ArtProm realizuje kulturní a multižánrové akce nejen v České republice, ale v celé Evropě. Festival Živá ulice nabízel v období 2012 až 2016 v jejich produkci stovky hudebních vystoupení, divadelních představení, doprovodných aktivit dětského, rodinného či komunitního charakteru. Projekt i nadále počítá s propojením aktivit s ostatními kulturními akcemi, jako jsou například Divadelní léto pod plzeňským nebem či Barvy na ulici, novým a kreativním způsobem propojuje kulturu a umění s veřejným prostorem,“ přiblížil první náměstek primátora Martin Baxa.

Navrhovaný koncept naplňuje podle jeho slov potřeby kultivace kulturní nabídky ve veřejném prostoru města s cílem připravit a vyzkoušet nové přístupy k tomuto druhu produkce. „Zdůrazňuje významné zapojení plzeňské kulturní scény a využívání otevřeného veřejného prostoru města. Živá ulice nadále zůstane příležitostí pro setkávání, rozvíjení kulturního života města a otevřenou platformou pro aktivní zapojení jak občanů města, tak plzeňských organizací včetně majitelů a provozovatelů restaurací, klubů a dalších gastronomických zařízení,“ doplnil Martin Baxa. Festival Živá ulice má být nadále multižánrovým festivalem, v dramaturgii chce společnost ArtProm klást důraz nejen na aspekt možné publicity, ale také na návaznost fundraisingu. Část programu plánuje společnost rozšířit pomocí různých institucí, nadací.

Letní festival v ulicích města, jenž se dříve konal pod názvem Na ulici, je tradiční a divácky velmi atraktivní a oblíbenou kulturní akcí ve městě Plzni. Do roku 2006 jej po dobu 13 let pořádala městská příspěvková organizace Esprit – plzeňský kulturní servis. Od roku 2007 je prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně vypisován dotační program na pořadatele letního festivalu v ulicích města. V letech 2007 až 2009 byla pořadatelem společnost Dominik centrum, v roce 2010 Zach´s Pub a v roce 2011 opět společnost Dominik centrum. V letech 2012 a 2013 se pořadatelem stalo občanské sdružení Art Prometheus a pro období 2014 až 2016 se stala pořadatelem společnost ArtProm.