Opravy plzeňských mostů jsou u konce a vrací se na ně doprava

Na opravený Wilsonův most se už vrátila doprava. Foto: Richard Beneš

U konce jsou prázdninové opravy Wilsonova a Rooseveltova mostu a dopravě v Plzni se v následujících dnech značně uleví. Otevření obou mostů bylo naplánováno na pondělí 2. září 2019, ale Wilsonův most přes řeku Radbuzu byl zprovozněn již v úterý 27. srpna. Na Rooseveltův most spojující centrum města s Roudnou se od pondělka vrátí veškerá doprava. Třetí opravovaný most v Plzni přes Úslavu v Chrástecké ulici bude dokončen tento týden. Do provozu se uvede společně s opravenými křižovatkami Mohylová – Stará cesta a Mohylová – U Zastávky v pátek 13. září.

„Z důvodu včasného dokončení stavebních úprav jsme mohli otevřít Wilsonův most již v úterý pro osobní dopravu. Vzhledem k plánovanému ukončení prázdninových jízdních řádů bude městská hromadná doprava jezdit přes most od pondělí 2. září, kdy bude opět spuštěn plný provoz. Celkové náklady na opravu mostu činily 2,98 milionu korun,“ vysvětlil technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS).

Osobní automobily už jezdí přes most od úterý. Foto: Richard Beneš

Wilsonův most přes řeku Radbuzu byl během osmitýdenní rekonstrukce zcela uzavřen, a to i pro městskou hromadnou dopravu. Důvodem opravy Wilsonova mostu byl nevyhovující stav povrchu vozovky po jejím pětiletém užívání od dokončení celkové rekonstrukce mostu v květnu 2014. Oprava spočívala ve výměně podkladové vrstvy vozovky a zpětném osazení dlažby, provedly se i úpravy odvedení dešťové vody a další práce.

Vozovka na Wilsonově mostě se zvlnila vlivem provozu již poměrně brzy po rekonstrukci. Stavebníci v srpnu 2017 provedli na zkoušku několik variant předláždění vozovky a v měsíčních intervalech pak rok měřili deformace povrchu vozovky. Na základě výsledků zkušebních úseků byla navržena definitivní úprava, která navíc řešila změnu způsobu odvodnění povrchových i podpovrchových vrstev vozovky.

Rooseveltův most byl z důvodu rekonstrukce zcela uzavřen pro veškerou dopravu a od začátku července do poloviny srpna i pro pěší. Důvodem opravy byl zhoršený stav mostního svršku. Rooseveltův most se skládá ze tří částí, které mají rozdílné technické řešení. Směrem od centra je to mimoúrovňové křížení s Tyršovou ulicí, dále je to estakáda nad ulicemi Truhlářská a Kamenická a nakonec most přes řeku Mži.

„Dokončit opravu 190 metrů dlouhého Rooseveltova mostu se nám podařilo ve slíbeném termínu a první auta včetně městské hromadné dopravy se na most vrátí ráno v pondělí. Poslední stavební úpravy vozovky budou probíhat ještě během soboty 31. srpna. Poté se bude pracovat už jen na dokončovacích prácích na levém chodníku. Celkové náklady na tuto stavební akci byly 31 milionů korun,“ uvedl náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule (TOP 09).

Na celém mostě, tedy v části přes Tyršovu ulici, estakádě a mostě přes Mži bylo třeba obnovit vnější železobetonové římsy a části chodníků. Opravou prošlo zábradlí a kompletně i povrch vozovky. V rámci opravy mostu stavbaři vyměnili stávající dožilé mostní závěry. U mostu přes Mži provedli výměnu poškozených částí kamenného obkladu a celou konstrukci rovněž nově natřeli. Vzhledem k tomu, že se při provádění rekonstrukce zjistil horší stav mostní konstrukce v části přes Tyršovu ulici, než byl předpokládaný, bude v nejbližší době navazovat oprava spodní stavby tohoto mostu. Ta už se ale provozu na mostu nedotkne. Současně se zahájí projekční práce na přilehlých schodištích, ty budou řešit samostatně v dalších letech.