Opomíjenými drogami jsou u nás alkohol a tabák

Foto: Policie Čr

Světový den boje proti drogám (Mezinárodní den boje proti narkomanii) vyhlásilo Valné shromáždění OSN v prosinci 1987 a jako den jeho připomínání určilo 26. červen. O tom, že všechny drogy jsou jedy, které zabíjejí každý rok miliony lidských životů, není třeba pochybovat. Ačkoliv je rozdělujeme na měkké a tvrdé, škodlivost je prokázaná u všech druhů.

V prvním případě se jedná spíše o psychickou závislost, v případě tvrdých drog (drogy s neakceptovatelným rizikem nebezpečnosti užívání – např. kokain, heroin, pervitin, LSD, toluen apod.) se vybudovává těžká fyzická závislost. O zhoubném vlivu veškerých návykových látek na lidský organismus, zejména pak na organismus dětský, toho bylo už řečeno a napsáno víc než dost. Více než zarážející je však ten fakt, že v mnohých případech se děti dostávají k návykovým látkám bohužel přímo tam, kde by měly od těchto být co nejvíce chráněny a před nimi bezpečně a preventivně varovány – doma u rodičů.

V České republice je počet uživatelů nelegálních drog víceméně stabilní, nicméně dochází k mírnému zhoršování stavu. Počet problémových uživatelů pervitinu a opiátů se zvýšil na 47,7 tisíc (pro srovnání v roce 2013 to bylo 44,9 tisíc). Roste také užívání konopných látek, zvláště mezi dětmi a mladistvými (24 % žáků 9. tříd uvádí zkušenost s užitím).

Opomíjenými drogami, které vedou k závislosti, jsou u nás alkohol a tabák. Přesto že, anebo právě proto, jde o drogy legální, kouří denně přes 2 miliony Čechů a přes 600 000 dospělých osob konzumuje alkohol rizikově. Pravidelnému kouření a rizikovému pití se oddává 31,4 % osob starších 15 let (37,4 % mužů 25,8 % žen). „Počet předávkování nelegálními drogami je u nás až sedmkrát nižší než u alkoholu. Navíc v rizikové konzumaci alkoholu mezi dětmi kralujeme, uvádí národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil s tím, že ročně zemře přes 300 osob v důsledku předávkování alkoholem.