Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů hostila 33. ZŠ ve Skvrňanech

foto: ÚMO Plzeň 1

Ve středu se konalo pod záštitou starosty MO Plzeň 3 Radislava Neubauera v areálu  33. ZŠ ve Skvrňanech okresní kolo „Dopravní soutěže mladých cyklistů“. Počasí mladým cyklistům tentokrát přálo. Jednotlivými disciplínami byly test znalostí z pravidel silničního provozu, jízda po dopravním hřišti dle pravidel, jízda zručnosti na kole, práce s mapou a zásady poskytování první pomoci.

„Cílem této soutěže je podnítit a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu a ověřovat znalosti žáků – cyklistů, jejich dovednosti v uplatňování pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích, v technice jízdy a první pomoci,“ vysvětlil Václav Ircing, koordinátor BESIP pro Plzeňský kraj.

Dohled nad soutěžícími a jejich praktickými dovednostmi zajišťovala Městská policie Plzeň a Policie ČR, které byly spolu s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy MmP, Odborem životního prostředí MmP, Krajským úřadem PK a Oblastním spolkem ČČK Plzeň – město a Rokycany spolupořadatelem soutěže.

Do soutěže ve II. kategorii žáků se přihlásilo dvanáct ZŠ. Soutěž byla postupová a vítězné družstvo postoupilo do kola krajského, které se  uskuteční ve dnech 23. -24. května. Nejlépe všechny disciplíny zvládl tým z 13. ZŠ. Stejně tak jeho zástupci ovládli i kategorii jednotlivkyň a jednotlivců.

„Velice rádi jsme zaštítili tuto akci, která přispěje ke zvýšení efektu výchovně-vzdělávací práce při dopravní výchově ve školách, ke správnému a bezpečnému chování žáků v provozu na pozemních komunikacích a tím napomáhat snižování nehodovosti dětí,“ řekl Radislav Neubauer, starosta centrálního obvodu.

„Chtěl bych organizátorům poděkovat nejen za pozvání, ale také za odvedenou práci. Rovněž bych chtěl vyjádřit obdiv dětem, které s přehledem zvládaly nástrahy testů i veškerých jízd. Vítězům blahopřeji a přeji hodně štěstí v krajském a republikovém kole,“ dodal David Procházka, místostarosta MO Plzeň 3.