Bariéry a jejich vliv na kvalitu života lidí v regionu Česko-Bavorsko

Spolupráce regionu Česko-Bavorsko

Přeshraniční projekt pod názvem „Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví“   se zaměřuje na spolupráci v regionu Česko-Bavorsko. Týká se různých oblastí, jako je např. ochrana životního prostředí, policejní spolupráce, městská a školní partnerství či oblast  záchranných sborů. Přesto se  potýká s nedostatky v existujících legislativních, právních a správních bariérách, jejichž překonání lze považovat za primární cíl projektu současného.

Region Česko-Bavorsko

Odstranění bariér by mělo mít vliv především na atraktivnost života lidí žijících v regionu Česko-Bavorsko, které bude dosaženo   partnerstvím obcí, krajů, svazů a dalších aktérů, kteří působí v příhraničí a dále   podporou   investorů. Projekt by měl pomoci pozdvihnout především spolupráci v oblasti veřejné správy, hospodářství, sociálních věcí a zdravotnictví, to vše s důrazem na rozvoj kultury, cestovního ruchu a rozvoje obcí.

K vytvoření jednotného, společného a přívětivého regionu Česko-Bavorsko a k jeho obousměrnému provázání dojde postupem zaměřeným na analýzu potřeb a problémů obcí a dalších aktérů v příhraničí. Organizací workshopů partnery pro regionální aktéry a mimo jiné i studenty lze dospět k předložení návrhů na další spolupráci s příslušnými orgány na rozhodující úrovni. Žádoucí je společnými silami vytvořit seznam odůvodněných doporučení k navrhovaným legislativním změnám a administrativním postupům pro zjednodušení přeshraniční spolupráce v jednotlivých zkoumaných oblastech s cílem sdílení dobré praxe.

Úzká spolupráce je zajištěna pravidelnými projektovými setkáními.  V plánu jsou   tři velké workshopy, tj. WORKSHOP – PLZEŇ 2019, který bude pořádat Západočeská univerzita v Plzni za účasti zástupců projektových partnerů pro české aktéry v příhraničí, dále WORKSHOP – PASSAU 2019 pořádný Univerzitou v Pasově a  závěrečný WORKSHOP – PLZEŇ 2020, který uspořádají partneři společně na území České republiky pro německé i české aktéry a kde budou definovány výstupy spolupráce včetně návrhů na její zlepšení do budoucna.