Odpady mají být surovinou pro další odvětví. Tvrdí to europoslanec Pavel Poc ze západních Čech

Pavel Poc / foto: YouTube

V Evropě se ročně vyhodí obrovské množství odpadu. Část, asi 600 milionů tun, se dá znovu využít. Evropská unie proto nyní pracuje na nových předpisech, které by umožnily přeměnit tento objem odpadu v nové zdroje do výrobního řetězce. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, jehož místopředsedou je český europoslanec Pavel Poc (ČSSD) z Mariánských Lázní, v Evropském parlamentu odhlasoval návrh, který umožní lépe využít odpad  a vytvořit z něho surovinu pro další odvětví.

„Schválený návrh posunuje současný náhled na ekonomický systém založený na posloupnosti – vytěžit, vyrobit, prodat, využít a zahodit – na nový systém, ve kterém se odpady z jednoho odvětví stanou surovinou pro odvětví další,“ vysvětluje na svých webových stránkách Pavel Poc. Ten dále uvádí: „S dnešním hlasováním jsme udělali důležitý krok směrem k nové progresivní koncepci oběhového hospodářství. Faktory jako je účinné využití zdrojů, opětovné využití nebo recyklace materiálů se stávají klíčovými prvky výrobního procesu.“

Pavel Poc k problému využití odpadu glosuje: „Už tu nejde jen o příležitost nebo možnost. Pro Evropu je to nutnost. Abychom byli konkurenceschopní v globálním ekonomickém měřítku, závisí to na inovacích a udržitelnosti. Investice do oblasti našeho životního stylu a našeho ekosystému jsou klíčem k vybudování nového modelu rozvoje, který přinese tvorbu pracovních míst a blahobyt.“

Sociálně demokratičtí poslanci se podle Pavla Poce shodují, že by Evropská komise měla do roku 2025 zavést závazné cíle pro snížení komunálního a průmyslového odpadu. Kromě toho by měly být zavedeny tam, kde zatím nejsou, zvláštní sběrné systémy papíru, kovu, plastů, skla a kompostu. „Každý rok je v EU použito více než 56 milionů tun plastů, přičemž se z nich recykluje pouhých 26 procent. Zbytek je spáleno, skončí na skládkách nebo v oceánu. Jako sociální demokraté jsme tlačili na povinný cíl padesátiprocentní snížení znečištění moří do roku 2025. A na tomto povinném cíli trváme i nadále,“ tvrdí europoslanec ze západních Čech.