Odcházející náměstek Baxa pohnul s krajskou kulturou

Martin Baxa / foto: plzen.cz

Odstoupil z funkce náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro kulturu a památkovou péči. Přestože funkci vykonával jako neuvolněný, rozhodl se funkci ve vedení kraje opustit, protože nechce být sběratelem funkcí. Martin Baxa tak    proto bilancoval své úspěšné roční působení ve vedení Plzeňského kraje.

Více peněz do kultury a památek

I díky jeho výrazné aktivitě   kultura a památková péče nejsou v Plzeňském kraji pomyslnou „chudou Popelkou“. Například v rozpočtu na rok 2016, tj. v posledním roce minulého volebního období, šlo na památkové granty celkem 13,2 mil. Kč, na rok 2018 je objem těchto prostředků již ve výši 26,5 mil. Kč. Letos tedy kraj na tomto poli rozdělí dvojnásobek peněz oproti stavu v roce 2016, a stejně tak tomu bylo v oblasti kultury. „Podařilo se přidat zejména na obnovu památek, což pomůže i menším obcím udržovat dědictví našich předků,“ popsal jeden z těchto úspěchů Martin Baxa.

foto: Mariánská Týnice

Velké kulturní projekty

Nastartovat se podařilo také několik zásadních investičních projektů.  Zastupitelstvo   kraje schválilo v červnu 2017 společné memorandum o realizaci výstavby nové budovy Západočeské galerie s městem Plzeň a ministerstvem kultury, které obsahuje i konkrétní sumu, již by kraj do tohoto záměru vložil.  Za klíčové projekty označil Baxa také start dostavby východního ambitu Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici podle původních Santiniho plánů, zahájení projektu výstavby velkého depozitáře Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje nebo řešení vleklého problému s objekty a expozicemi Národopisného muzea v Plzni.

Podpora filmu propaguje náš kraj

Úplnou novinkou byly kroky v oblasti podpory filmových projektů, které tvůrci natáčejí na území Plzeňského kraje. Díky nově vytvořenému systému bylo možno podpořit u nás v kraji např. natáčení filmu slavného režiséra Václava Marhoula „Nabarvené ptáče“, pohádky „Čertí brko“ nebo dokumentu „Nalezený Loos,“ což nejen přináší kraji propagaci, ale také přivádí do regionu další finanční prostředky s natáčením spojené. Díky podpoře kraje se též rozběhne činnost regionální filmové kanceláře.