Odborníci budou zkoumat tepelné podmínky v Plzni

Ilustrační obrázek z termokamer (zdroj: SITmP)

Tepelný komfort v centru Plzně i na dalších vytipovaných lokalitách budou v tomto týdnu zkoumat experti z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Odborníci budou měřit teplotu i další ukazatele, jako například vlhkost vzduchu, budou měřit pomocí mobilních stanic. Projekt realizují ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně. „Cílem rozsáhlého vědeckého projektu je identifikovat lokality ohrožené teplotním stresem a navrhnout soubor opatření ke zlepšení klimatických podmínek v centrech středně velkých měst, která v posledních letech sužují vysoké teploty. Kromě Plzně je do projektu zahrnuto město Brno, Olomouc a Ostrava. Samotné měření doplní experti i dotazníkovým šetřením, v němž se budou občanů ptát na pocit tepelného komfortu,“ uvedla Kristýna Zýková z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Výsledky měření a celého projektu budou k dispozici na podzim. K souborným opatřením, která by měla napomáhat k zadržování vody ve městě a ochlazování městského prostředí, patří zejména šetrné hospodaření s dešťovou vodou, podpora zeleně ve městě, budování zelených střech a další. Město Plzeň už tato opatření částečně provádí na základě zpracované Adaptační strategie.