Odbor životního prostředí slavil s dětmi Mezinárodní den zvířat

Foto: Odbor životního prostředí MMP

Mezinárodní den zvířat letos díky Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně oslavili žáci základní školy ve Šťáhlavech, 7. října pro ně odbor připravil zajímavý program. Zúčastnilo se ho přibližně 110 dětí z prvních až pátých tříd. V pěti okruzích poznávaly zvířata žijící v lese, vzácná a exotická. Další skupinou byla zvířata volně žijící v naší krajině, včetně handicapovaných.

Akci přichystal odbor ve spolupráci s plzeňskou zoologickou zahradou, Městskou policií Plzeň a Záchrannou stanicí živočichů Plzeň. I tyto subjekty předvedly dětem svůj program. Městská policie ukázala odchyt zvířat a výcvik psů – psovodů. Martin Vobruba ze zoologické zahrady přinesl krajtu mřížkovanou, Karel Makoň ze záchranné stanice sovu pálenou Adélku.

„Odbor životního prostředí se kromě své běžné agendy zaměřuje i na vzdělávání dětí a mládeže, na podporu ekologické výchovy, a to na základních a mateřských školách. Jedná se  například o podporu Mezinárodního dne Země, kdy pravidelně pořádáme výtvarnou soutěž s ekologickou tematikou pro plzeňské školy. Také školám nabízíme program Ekologická domácnost rodiny Liškových, mateřinky již tradičně oslavují Den dětí procházkou přírodou s pohádkovými postavami a v posledních letech pořádáme pro děti z náhradní rodinné péče vánoční ekologické a tvořivé dílny,“ uvedla vedoucí odboru Dagmar Svobodová Kaiferová.