Odbor sociálních služeb plzeňského Magistrátu připravuje na září výzkum

foto: plzen.cz

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dlouhodobě usiluje o vytváření a zajištění funkční sítě služeb. Ty se zaměřují zejména na seniory, zdravotně postižené, rodiny s dětmi, sociálně vyloučené, cizince a další skupiny obyvatel vnímané jako potřebné. Dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost se stávajícími službami provede město ve dnech 19. září až 2. října.

Logo Sociální služby města PlzněAby mohly být sociální služby úspěšné a k užitku občanům města Plzně, jsou připravovány dlouhodobé strategie, které chtějí odpovídajícím způsobem reagovat na demografické změny, především stárnutí populace, socioekonomické změny, hlavně nárůst chudoby, proměnu rodinných vztahů a podobně. K tomu odbor využívá data z celorepublikových výzkumů a také z vlastních, bez nichž je smysluplné strategie nemožné vytvořit. Cílem chystaného výzkumu je nejen zjistit, jak jsou obyvatelé města spokojeni s plzeňskými sociálními službami, ale i získat data, která umožní předjímat vývoj potřeb nabízených služeb ve městě v horizontu dalších let.

„Rádi bychom proto obyvatele města Plzně informovali, že v druhé polovině září a prvních dnech v říjnu proběhne dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost se stávajícími službami a vývoj potřeb ze strany obyvatel města, právě s ohledem na nabízené sociální služby. Tento výzkum je pro nastavení budoucí sociální politiky města zásadní, a proto prosíme oslovené Plzeňany o součinnost a pochopení, za které děkujeme,“ vysvětlila náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí Eva Herinková.

Dotázáno bude 1200 respondentů, kteří budou náhodně vybráni z veřejně přístupné databáze adres, na ty budou vysláni vyškolení tazatelé. Na vytipované adrese tazatelé zjistí, kolik se na místě nachází bytů a jeden z nich namátkou vytipují. Z obyvatel bytu pak tazatel vybere osobu, se kterou provede rozhovor. Protože jde o projekt města Plzně, budou tazatelé vybaveni průkazem a kontaktem pro ověření identity a důvěryhodnosti. Garantem výzkumu je z katedry sociologie Západočeské univerzity v Plzni docent Jan Váně (vanejan@kss.zcu.cz). Za odbor sociálních služeb výzkum koordinuje Karolína Vodičková (vodickovak@plzen.eu, tel. 724 527 504).