Od zahájení technického vysokoškolského vzdělávání v Plzni uplyne v říjnu 70 let

foto: archiv ZČU

17. října to bude právě 70 let od doby, kdy byla v Plzni zahájena vysokoškolská výuka technických oborů – strojírenství a elektrotechniky. Zajišťovala ji tehdy pobočka pražského Českého vysokého učení technického. Výročí připomíná Západočeská univerzita (ZČU) výstavou, časopisem, setkáním absolventů a zaměstnanců VŠSE a dalšími akcemi v průběhu nastávajícího akademického roku.  

Budova VŠSE. foto: archiv ZČU

Podle původního záměru se mělo s výukou začít až v roce 1950. Nadšení všech zapojených osob a finanční i personální pomoc Škodových závodů však umožnila otevřít školu už v říjnu 1949. Vyučovalo se v budově bývalé Živnostenské a obchodní komory v sadech Pětatřicátníků, v současném sídle Fakulty právnické. Do prvního ročníku nastoupilo na strojní obor 67 a na elektrotechnický 27 studentů. Na konci akademického roku 1949/1950 byla výnosem ministerstva školství zřízena Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni jako samostatná fakulta v čele s děkanem. 1. října 1953 se pak VŠSE stala samostatnou vysokou školou vedenou rektorem. V roce 1960 se jako reakce na zvýšený zájem studentů o studium technických oborů utvořily dvě samostatné fakulty – strojní a elektrotechnická. V roce 1990 pak byla založena Fakulta aplikovaných věd. Její základy položila část kateder fakult strojní a elektrotechnické. V roce 2000 obohatilo plzeňskou techniku výzkumné centrum NTC, které se věnuje výzkumu, vývoji a inovacím pro průmyslové aplikace.

Promoce strojní inženýrů v roce 1959. Foto: archiv ZČU

„Technické vysokoškolské vzdělávání bylo v Plzni od samého počátku pevně spojeno s průmyslovou praxí,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček. Kromě Škodových závodů spolupracovala vysoká škola i s jinými tehdejšími průmyslovými podniky, jako byly Strojírny Holýšov, TOS Holešovice, TOS Holoubkov, ČKD Vysočany, MEZ Brno a další. O mimořádné kvalitě technického vzdělávání svědčí podle Miroslava Holečka i to, že se na ZČU podařilo vybudovat čtyři výzkumná centra z evropských fondů, což považuje za výsledek na české poměry zcela unikátní.

Výstava 70 let technického školství v Plzni. foto: ZČU

Úspěchy technických fakult a výzkumných center přibližuje výstava 70 let technického vysokého školství v Plzni, která je po celé září k vidění před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje ve Smetanových sadech. Na 17. října, tedy přesně  den 70. výročí zahájení vysokoškolské výuky technických oborů v Plzni, připravily technické fakulty a výzkumné centrum NTC setkání absolventů a pracovníků VŠSE. Svoji historii připomenou všechny tři technické fakulty také společným dnem otevřených dveří, který se uskuteční 29. ledna 2020. 70 letům technického vysokého školství bude věnován i Reprezentační ples Západočeské univerzity 14. března 2020 a tematika 70 let vysokoškolské techniky v Plzni se objeví i na uměleckých instalacích zástupců Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v rámci březnového festivalu BLIK BLIK.