Ocenění za záchranu života

Pět statečných dnes odpoledne ocenil hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs medailí a šekem na 10 000 korun. Vyjádřil tak uznání těm, kteří nezištně v loňském roce pomohli druhým nebo jim dokonce zachránili život. Z došlých nominací, které mohli občané  zasílat do konce února letošního roku, byla vybrána pětice lidí, kteří neváhali na území Plzeňského kraje poskytnout první pomoc a přivolat záchranku. Cena hejtmana Plzeňského kraje 2013 tak putovala například do Klikařova u Žinkov nebo do Radčic, odnesl si ji také policista ze Slovan.

„Vaše hrdinství nemá význam komentovat, vy sami nejlépe víte, komu jste pomohli. Patří vám za to náš dík. Věřím, že kdybyste se vy dostali do podobné situace, že by se našel někdo jiný, který by zase pomohl vám,“ hned v úvodu prohlásil  hejtman Šlajs.

Skromnost byla příznačná nejenom pro Josefa Petelíka  z Klikařova, který rychlým rozhodnutím a pomocí zachránil svého kamaráda ve chvíli, kdy zkolaboval.  Neváhal a do příjezdu záchranky poskytl „oživovací masáž“ muži, jemuž se vinou komplikované srdeční vady zastavilo srdce na stavbě v Železné Rudě. Za týden pak  byl pacient operován a jeho zdravotní se zlepšil.

O svém činu se rozpovídal další zachránce – policista Jiří Sládek z Plzně: „Ani jsem o tom nepřemýšlel, bral jsem to jako svou povinnost. Byl jsem právě ve službě, když jsem se ocitl před domem, v němž hořel poslední obydlený byt. Za oknem jsem viděl člověka, jak bezradně mává a volá o pomoc. Vyběhl jsem a snesl ho dolů z 2. patra, protože nemohl chodit. Byl už přiotrávený kouřem, takže to bylo opravdu na doraz.“

Příčinou požáru byla závada na elektroinstalaci, jak později zjistili hasiči, kteří oheň následně uhasili. Zdravotníci zase odvezli muže do nemocnice a pro Jiřího Sládka pokračovala běžná služba.

Nenápadnému seniorovi z Radčic  Karlu Krausovi vděčí za svůj život muž, který se topil v řece a jen s vypětím posledních sil se držel spadlého stromu. Díky tomuto kmenu se k němu pan Kraus také dostal a doslova ho vytáhl s rozbouřeného toku, přičemž sám při tomto odvážném činu riskoval svůj život. .

„Věřím, že by to udělal každý,“ dodal pan Kraus s medailí v ruce.

Jan Malý