Obyvatele Vinic trápí potkani, přemnožili se

Deratizaci potkanů provede městský obvod Plzeň 1 ve veřejné zeleni ve Strážnické ulici. Stane se tak na četné podněty občanů.

„Při prohlídce lokality bylo zaznamenáno větší množství nor, silný výskyt hlodavců a jejich nekontrolovatelný pohyb. Došlo zde k zahnízdění a následnému přemnožení hlodavců,“ uvedl městský obvod Plzeň 1. Deratizační firma tak podle obvodu provede základní ošetření v prostorách veřejné zeleně a následnou kontrolu za účelem doplnění odebraných nástrahových materiálů a případnou ekologickou likvidaci uhynulých zvířat.

Místa, kde jsou nástrahy položeny, jsou vyznačena varovnými cedulemi. Kanalizační vstupy v lokalitě budou ošetřeny společností Vodárna Plzeň. Náklady vynaložené úřadem na zajištění deratizace se pohybují ve výši 17 tisíc korun.