Obyvatelé centrálního obvodu se mohou v dotazníku vyjádřit k aktuálním tématům

ÚMO Plzeň 3
ÚMO Plzeň 3 - ilustrační foto

Formou dotazníků se rozhodlo oslovit své občany vedení Městského obvodu Plzeň 3, aby poznalo jejich názory při řešení zásadních témat. V současné době řeší obvod mimo jiné dvě důležité otázky, první se týká zavedení MHD do lokality Výsluní a druhá propojení ulic Čermákovy, respektive Družstevní, a Sukovy.

„Ačkoli my na to určitý názor máme, je pro nás mnohem důležitější vyjádření místních obyvatel. Protože do jejich životů případné změny zasáhnou nejvíce,“ uvedl starosta centrálního obvodu David Procházka (ANO).

Dotazníky najdou obyvatelé dotčených lokalit ve svých poštovních schránkách, vyplněné je pak mohou odevzdat buď v budově Úřadu městského obvodu Plzeň 3 v sadech Pětatřicátníků 7, nebo do speciálních uren během voleb do Evropského parlamentu. Ty budou umístěny před jejich volební místností.

K oběma tématům se občané mohou stručně vyjádřit i prostřednictvím elektronických dotazníků, které jsou zveřejněny na webových stránkách obvodu www.plzen3.eu. Sběr dat potrvá do 31. května 2019, následně budou vyhodnocena a předána k dalším jednáním.

„Děkujeme všem, kterým není život v obvodu lhostejný a vyjádří se k těmto zásadním otázkám. O tom, jak šetření dopadne, budeme informovat prostřednictvím webu, zpravodaje Trojka i na našich letních setkáních. Pokud se setkáme se zájmem, určitě využijeme dotazníkové šetření i při řešení dalších podobných témat,“ dodává starosta Procházka.