Obyvatel v Plzeňském kraji přibylo, ale pouze díky stěhování

ilustrační

Počet obyvatel v kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2018 vzrostl o 3 856 osob. Na zvýšeném počtu obyvatel se podílel pouze přírůstek stěhováním, počet zemřelých byl opět vyšší než počet narozených. Meziročně poklesl pouze počet vystěhovalých, zvýšil se naopak počet sňatků, rozvodů, živě narozených, zemřelých i přistěhovalých.

Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 31. prosinci 2018 celkem 584 672 obyvatel, za dvanáct měsíců tak počet obyvatel vzrostl o 3 856 osob. Nárůst byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovalých nad vystěhovalými o 4 050 osob. Tento trend můžeme sledovat v Plzeňském kraji již osmým rokem. K celkovému nárůstu počtu obyvatel tentokrát došlo v kraji i ve všech sedmi okresech. Nejvíce obyvatel (1 852) přibylo v okrese Plzeň-město, nejméně (18) naopak v okrese Klatovy. Počet zemřelých převažoval nad počtem živě narozených ve čtyřech okresech ze sedmi (Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih a Rokycany) a i v kraji celkem.

V kraji se za 1. až 4. čtvrtletí 2018 živě narodilo 6 082 dětí, což je o 16 dětí více než za stejné období předchozího roku. Zpravidla se rodí více chlapců než děvčat, tentokrát se to potvrdilo v šesti okresech kraje ze sedmi. V okrese Tachov se narodil zcela stejný počet holčiček a kluků (281).

Prvorozené děti tvořily 49,1 % všech živě narozených dětí, druhorozené 37,4 % a 825 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se od počátku roku narodilo 3 136 dětí, tedy 51,6 % živě narozených. Nejvyššího podílu narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo v okrese Tachov (63,7 %), nejnižšího naopak v Plzni-městě (45,7 %).

V 1. až 4. čtvrtletí 2018 zemřelo v kraji 6 276 mužů a žen, tedy o 34 osob více než za stejné období minulého roku. Nejvíce osob umírá ve věku 80–89 let (31,5 %) a ve věku 70–79 let (27,6 %). Mezi zemřelými bylo i 10 dětí, které se nedožily svých prvních narozenin. Novorozenecká (1,0 zemřelých do 28 dnů na 1 000 živě narozených) i kojenecká úmrtnost (1,6 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byly tentokrát pod úrovní ČR.