Oblíbené Adventní půlhodinky letos proběhnou kvůli rekonstrukci katedrály u Františkánů

Jakub Janšta

I v letošním roce budou probíhat po celý advent, každou neděli od 15 hodin Adventní půlhodinky, jedná se už o 17. ročník. Letos z důvodu rekonstrukce katedrály sv. Bartoloměje jste zvání do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici.

Adventní půlhodinky obsahují varhanní improvizace na adventní témata a čtení z Bible vztahující se k adventní době. Mají poskytnout posluchačům chvíle zklidnění k zamyšlení uprostřed předvánočního shonu a nabízí nejen hudební obohacení, ale mají také pomoci proniknout do pravé atmosféry adventu, který není předčasně naplněn melodiemi koled, je pln očekávání a radostné pokory.

Zahrají prof. Jaroslav Vodrážka(2.12.), Jakub Janšta(9.12.), Vladimír Roubal(16.12.) a Přemysl Kšica(23.12.)

Kromě Adventních půlhodinek je připraven ještě další program:

3. 12., 19:00 Koncertní provedení rorátů (soubor Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila)
9. 12., 10:30 Mše svatá s gregoriánským chorálem (Schola Cantorum Pilsensis)

25. 12., 16:00 Slavnostní nešpory s biskupem mons. Tomášem Holubem (účinkuje Katedrální schola pod vedením Petra Kryla, varhany: Jitka Chaloupková)
29. 12., 16:00 Slavnostní vánoční koncert – Česká mše vánoční J. J. Ryby (účinkuje soubor Resonance a členové orchestru Divadla Josefa Kajetána Tyla, řídí: Jitka Chaloupková)