Občanské průkazy se budou vydávat i v době voleb

Nemáte platný občanský průkaz nebo pas a chcete jít volit? Ještě máte šanci. Ve dnech konání voleb do Evropského parlamentu, tedy v pátek 24. května a v sobotu 25. května 2019, si mohou občané Plzně doklady opatřit v mimořádných úředních hodinách plzeňského magistrátu.

Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů na náměstí Republiky 16 bude mimořádně otevřeno v pátek 24. května (kromě obvyklých úředních hodin) také v době od 14:00 do 21:30 hodin a v sobotu 25. května od 08:00 do 13:30 hodin.

Lidé si mohou požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc, případně si vyzvednout hotový cestovní pas či občanský průkaz. Hotový doklad totožnosti si mohou vyzvednout i občané, kteří nepatří do správního obvodu města Plzně, ale při podání žádosti uvedli, že si jej vyzvednou na Magistrátu města Plzně.

„Občan je při podání žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů povinen prokázat svou totožnost a spolu s vyplněnou žádostí, již lze vyplnit na místě, přinést s sebou dvě fotografie o rozměru 35 krát 45 milimetrů. Fotografie musí odpovídat jeho současné podobě a zobrazovat ho v předním čelném pohledu. Fotografie na tento typ občanského průkazu nelze pořídit na našem oddělení,“ upozornil vedoucí oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Michal Stočes. Doplnil, že tento občanský průkaz bude vydáván bez správního poplatku.