Občané uspěli s námitkami, průmyslová zóna ve Starém Plzenci nebude

Zastupitelstvo Starého Plzence jednalo o průmyslové zóně. Foto: MÚ Starý Plzenec

Díky námitkám občanů Starého Plzence se podařilo dosáhnout toho, že na území města nevznikne průmyslová zóna tak, jak byla v původním návrhu územního plánu. Zastupitelstvo Starého Plzence projednalo námitky a připomínky k územnímu plánu města. Vyhovělo některým námitkám, které podepsalo téměř tři sta občanů Starého Plzence a předložil je jako zástupce veřejnosti předseda plzenecké TOP 09 Miroslav Hlaváč.

„Pro občany Starého Plzence je dobrá zpráva, že zastupitelstvo vyhovělo většině námitek, které jsme předložili. Nejbouřlivější debata probíhala okolo průmyslové zóny. Navrhovali jsme, aby byla z územního plánu zóna zcela vypuštěna. Naše město se totiž prezentuje svou historií a investuje peníze, aby přilákalo turisty. Není proto vhodné, aby je na příjezdu do Plzence vítaly průmyslové haly. Zastupitelstvo v zóně ponechalo pouze dva menší pozemky, valná většina zóny byla z plánu vypuštěna a nesmí být zastavěna,“ říká zástupce veřejnosti k podání námitek k územnímu plánu Miroslav Hlaváč.

Díky dalším námitkám se také změnilo plánované vedení dopravy centrem města. „Kromě průmyslové zóny jsme podávali námitky také k řešení dopravy ve městě. Hrozilo, že dojde k rozdělení města tím, že by zanikl přejezd na Radyňské ulici. Ten by měl být nově zachován a doprava nepovede ani přes školní zahradu, jak se původně plánovalo. Vedení dopravy tak bude logičtější a povede převážně po již existujících silnicích. Také se nám mimo jiné podařilo prosadit zmenšení plochy pro zástavbu v lokalitě „Nad traťovkou“ na rozumnou mez,“ dodává předseda TOP 09 Starý Plzenec Miroslav Hlaváč.