Veřejné prostranství v Zadních Skvrňanech mohou ovlivnit sami občané

foto: Útvar koncepce a rozvoje

Obyvatelé Skvrňan se znovu mohou vyjádřit k revitalizaci vnitrobloku Karla Steinera. Dotazníkové šetření navazuje na setkání občanů se zástupci města.

V polovině května se pracovníci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně vydali za občany Skvrňan s dotazováním, jak by si přáli upravit centrální veřejné prostranství Zadních Skvrňan v ulici Karla Steinera. Občané dostali během společného setkání možnost, aby na mapě tohoto prostranství vyznačili místa, která jsou pro ně příjemná, kde se necítí dobře a také mohli označit, která místa by bylo potřeba změnit co nejdříve. Z odpovědí vznikl seznam základních poznatků, které chce útvar nadále konzultovat s veřejností, proto je občanům k dispozici online dotazník na webu Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Jak by měl prostor po revitalizaci vypadat, mohou zájemci sdělit online až do 30. června.

„Setkání v květnu se účastnilo několik desítek místních, kteří ochotně sdělili své názory a požadavky k řešení veřejného prostoru v ulici Karla Steinera,“ uvedl architekt Jaroslav Holler z daného útvaru. Získané informace od občanů budou sloužit jako podklad pro zadání zpracování návrhu revitalizace, který bude opět konzultován s veřejností.

Pracovníci útvaru na setkání přichystali také katalog možných variant řešení povrchů, zábavných prvků, mobiliáře pro odpočinek či různých typů vodních prvků. „Lidé tak mohli na konkrétních příkladech vybrat, které řešení by jim nejvíce vyhovovalo. Zároveň také dostali prostor vyjádřit svá další přání a připomínky,“ doplnil Jaroslav Holler. V závěru průzkumu byli obyvatelé seznámeni s návrhem revitalizace prostoru, který vychází z projektu regenerace sídliště Skvrňany. K tomuto návrhu bylo opět možné se vyjádřit.