Občané centrálního obvodu využili evropské volby k zajímavé anketě

Úředníci centrálního obvodu kontrolují vyplněné anketní lístky. Foto: MO Plzeň 3

Současně s volbami do Evropského parlamentu mohli občané některých částí centrálního plzeňského obvodu vyjádřit svůj názor ke konkrétnímu tématu v místě jejich bydliště. Občané z Výsluní se tak vyjadřovali k možnosti zavedení autobusové linky a občané lokality „Bezovka“ a přilehlých ulic zase k propojení Čermákovy, respektive Družstevní ulice na ulici Sukovu.

„U daných témat jsme zaznamenávali rozporuplné názory napříč danými lokalitami. Vzhledem k tomu, že jakákoliv případná příprava, i samotná přípravná jednání s představením projektů již znamenají investované finanční prostředky, rozhodli jsme se ještě před tím, než bychom podnikli jakékoliv kroky v řešení těchto problémů, zmapovat předběžný názor většiny obyvatel. Proto jsme využili voleb do Evropského parlamentu. Požádali jsme naše občany o vyjádření stanoviska jak pomocí hlasovacích formulářů, které vhazovali do zvláštních uren u volebních místností, tak online hlasováním na internetu“, informuje David Procházka (ANO), starosta MO Plzeň 3.

Letos na jaře se na Výsluní testovala průjezdnost ulic různými typy autobusů. Foto: ÚMO 3

Podle slov starosty maximálně splnila tato netradiční forma ankety svůj účel a prvotní názor občanů vedení obvodu výrazně pomohl. Celkově se ankety zúčastnilo 403 občanů z Výsluní, kteří v drtivé většině 390 hlasů hlasovali pro zavedení MHD do jejich lokality. K možnosti propojení Čermákovy, respektive Družstevní ulice na ulici Sukovu se celkově vyjádřilo 1203 místních občanů, kdy svoje zamítavé stanovisko uvedlo 924 respondentů.

„Chtěl bych všem občanům, kteří se do anket zapojili, moc poděkovat. Stálo to za to i přes poměrné zjitření atmosféry zejména v „Bezovce“, kdy i já osobně jsem vnímal mnohdy negativní reakce místních občanů. Nicméně jsem moc rád, že jsme dotazníky realizovali, neboť výraznou většinou ukázaly vůli občanů. Mile mě překvapilo množství vyplněných lístků, je vidět, že lidé mají o svoji lokalitu zájem a to je pro nás signálem i v budoucnu takto zjišťovat jejich stanoviska a potřeby,“ upřesňuje David Procházka.