O zlatého Oppera s Muzeem jižního Plzeňska

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích a zámecký park

Středisko západočeských spisovatelů a Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích   vyhlašují 2. ročník literárně-akční soutěže O ZLATÉHO OPPERA. Je určena žákům a studentům základních a středních škol Plzeňského kraje ve věku od 13–16 let. Soutěžní práce se přijímají do 20. října 2017 na e-mailu zaspis@seznam.cz, do předmětu napište “O zlatého Oppera”.

Soutěž O zlatého Oppera je dvoukolová a odkazuje k osobnosti významného novináře 19. století Henriho Oppera de Blowitz.  Autoři šesti nejlepších prací postoupí do akčního finále, které se uskuteční 25. listopadu v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích.   Akční finále bude probíhat v prostorách Muzea jižního Plzeňska od 10 do 13 hodin. Přesná pravidla a pokyny budou soutěžícím sděleny přímo na místě.  Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v 15 hodin v kapli muzea.

Téma není výlučně zadáno. Může to být  zajímavý člověk ve vašem okolí, s kterým chcete udělat rozhovor. S babičkou o 20. století, s prodavačkou v hypermarketu o její práci, se sousedem o jeho koníčcích, se známým, který byl jako voják na zahraničních misích, s paní, která se stará o hroby cizích lidí…. zkrátka s kýmkoli, kdo se vám zdá být zajímavý.

Henri Opper de Blowitz byl proslulý novinář, o kterém se v Čechách mnoho neví. Tento blovický rodák proslul interviewy s významnými evropskými státníky, jako byl říšský kancléř Otto von Bismarck, španělský král Alfons XII., osmanský sultán Abdulhamid II., papež Lev XIII. a další. Za nejzdařilejší novinářský výkon Oppra de Blowitz se uznává odhalení intrik Německa proti Francii v roce 1875 a doslovné zveřejnění berlínské smlouvy z roku 1878 ještě téhož dne, kdy byla podepsána. Byl největší reportérskou hvězdou své doby, nejvlivnějším novinářem světa.