O titul Stavba roku se uchází čtyři stavby z Plzeňského kraje

Přístavba školní družiny v Plzni-Újezdě je jednou z oceněných v soutěži Stavba roku.

Do soutěže Stavba roku 2019 se letos přihlásilo 53 staveb z celé České republiky. Kromě odborné poroty může již tradičně dát své favorizované stavbě svůj hlas veřejnost prostřednictvím webových stránek www.stavbaroku.cz. Hlasovat je možné až do neděle 20. října 2019 do 12 hodin, kdy bude hlasování ukončeno. Výsledky budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru v pondělí 21. října 2019 v Betlémské kapli v Praze.

Do soutěže se přihlásily stavby různých velikostí z celého typologického spektra a stavebních odvětví. V Plzeňském kraji se o titul ucházejí čtyři stavby: Obnova Lobezského parku Plzeň, Přístavba školní družiny s jídelnou k základní škole Plzeň-Újezd, dále stavba Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží včetně mostů Mikulášská a jako čtvrtá Modernizace trati Rokycany – Plzeň.

Vlakové nádraží. foto: M. Osvaldová

V počtu přihlášených je nejsilněji zastoupena Praha s 13 stavbami, následují Královéhradecký kraj a Středočeský kraj shodně se sedmi stavbami, po pěti stavbách jsou zastoupeny kraje Jihočeský a Moravskoslezský, kraj Plzeňský je zastoupen čtyřmi a kraj Liberecký třemi stavbami, po dvou přihláškách přišlo z kraje Pardubického, Jihomoravského a Zlínského. Po jednom kandidátovi na titul Stavba roku 2019 mají kraje Ústecký, Karlovarský a Vysočina. Jediný nezastoupený kraj stavbou je kraj Olomoucký.

Vyhlášení nominací proběhne v pondělí 9. září 2019 od 19 hodin v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze, slavnostní vyhlášení výsledků pak v pondělí 21. října 2019 v Betlémské kapli v Praze. Kromě ocenění Stavba roku 2019 se bude udělovat tradičně i ocenění v soutěžích Zahraniční stavba roku 2019 a Urbanistický projekt roku 2019.