O titul Památka Plzeňského kraje soutěžilo 19 objektů, zvítězil vodní mlýn v Ostrovci

Hlavní cenu v kategorii Stavby získal za dokončení celkové rekonstrukce vodní mlýn č.p. 12 v Ostrovci

Své vítěze už zná soutěž Památka Plzeňského kraje, kde se hodnotí nejlepší realizace obnovy nemovitých kulturních památek. Hlavní cenu v kategorii Stavby získal za dokončení celkové rekonstrukce vodní mlýn č.p. 12 v Ostrovci. V kategorii Sochy a drobná architektura zvítězilo město Hostouň za restaurování pilíře se sousoším Nejsvětější Trojice na Chodském náměstí. Celkem se ucházelo o prvenství v obou kategoriích 19 kulturních památek.

Soutěž vyhlásil Plzeňský kraj už podruhé, hlasovat mohla veřejnost prostřednictvím krajských webových stránek. O hlavních cenách pak rozhodla na základě bodování sedmičlenná odborná komise.

Do soutěže Památka Plzeňského kraje zasílaly své návrhy na ocenění obecní úřady obcí s rozšířenou působností a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni. „Nominováno bylo celkem 19 nemovitých kulturních památek, jejichž obnova byla dokončena v letošním roce. V kategorii věnované sochám a drobné architektuře bylo nominováno 10 kulturních památek a v kategorii Stavby se vybíralo z devíti kulturních památek,“ dodává Alena Svobodová, vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu krajského úřadu Plzeňského kraje.

Zámek Svojšín. Foto: Petr Janík

Vedle zrekonstruovaného vodního mlýna z Ostrovce bodovala v kategorii Stavby také obnova interiéru a vybavení mobiliářem zámku Svojšín. Jako velmi zdařilou ocenila komise rovněž obnovu fasád a vnitřních omítek věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Tachově. V kategorii Sochy a drobná architektura bodovalo vedle pilíře v Hostouni také město Horažďovice za zdařilé restaurování nástěnných maleb a obnovu omítek výklenkové kaple sv. Vojtěcha. Třetí místo získalo město Tachov za restaurování vysokého kamenného kříže „tachovského. “

Hlasování veřejnosti vyhrála dokončená obnova vodního mlýna č.p. 12 v Ostrovci a obnova kaple se souborem zastavení křížové cesty v Rokycanech. „Můj velký dík patří všem, kdo se podílí na péči o naše památky. Věřím, že ocenění vlastníků a zhotovitelů objektů obnovených v letošním roce budou motivací ke zkvalitnění péče o nemovité kulturní památky u nás,“ uvedl náměstek hejtmana Vladislav Vilímec (ODS).