O letní kurz češtiny pro děti cizinců byl zájem

fotografie: Odbor sociálních služeb MMP

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně pořádá pravidelně v období letních prázdnin Letní intenzivní kurz češtiny pro děti cizinců, jenž je plně financován z projektu ministerstva vnitra na Podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2018. V letošním roce se uskutečnil v týdnu od 20. do 24. srpna a zúčastnilo se ho 10 dětí. Cílem letního jazykového kurzu je pomoci cizincům k lepšímu začlenění do majoritní společnosti.

Dlouhodobá praxe ukazuje, že integrace cizinců je nejefektivnější u nejmladší generace. „Právě děti cizinců jsou ty, které potřebují nejvíce pomoci, ale zároveň jsou kategorií, která má ve srovnání s jejich rodiči významně menší problémy s učením. Bohužel se často setkáváme s tím, že děti jsou uzavřeny ve své komunitě, kde používají pouze rodný jazyk a tím jsou po jejich nástupu do školního zařízení naprosto odříznuté od veškerého školního dění, ale dochází i k izolaci a vyloučení z kolektivu vrstevníků. Stávají se tak leckdy terčem posměchu a ostrakizace, což jejich kvalitní integraci do budoucna významně znesnadňuje,“ vysvětlila vedoucí odboru sociálních služeb Alena Hynková.

„Týdenní intenzivní výuka těmto dětem pomůže více odposlouchat češtinu, zlepšit výslovnost, probrat s lektorkou problémy, které s češtinou mají, ale hlavně se naučit gramatiku a správnou podobu českých slov. Děti samy o sobě jsou velmi ctižádostivé, a pokud jsou ve skupině jiných dětí, které jsou na podobné či stejné úrovni znalostí, lépe spolupracují, dokonce mají mnohdy i snahu být lepší než ten druhý,“ dodala projektová manažerka ze sociálního odboru Tereza Šlajsová. Letošní letní kurz byl kapacitně naplněn a děti si po týdnu studia odnesly spolu s certifikátem o absolvování i dárek za celotýdenní snahu.