O bezbariérové byty v Plzni je velký zájem. Město je bude dál pronajímat

lokalita Sylván.

Plzeňská radnice si nakonec ponechá ve svém majetku tři uvolněné bezbariérové byty v lokalitě Sylván a bude je pronajímat namísto původního záměru prodat je do vlastnictví fyzických osob. Reaguje tak na velkou poptávku právě po těchto bytech.

V současné době eviduje Magistrát 49 žádostí, přičemž žadatelé dlouhodobě čekají na nájem upraveného bezbariérového bytu někdy v naprosto nedostupných bytech bez výtahu, s nevyhovujícím sociálním zázemím a podobně. „Při prodeji volných bezbariérových bytů dle Řádu městské soutěže by nebylo možné zaručit, že i při stanovení podmínky ze strany města, aby kupujícím byla zdravotně postižená osoba, byt účelově koupí někdo ze známých či příbuzných zdravotně postižených a následně byt převede na jiného vlastníka bez zdravotního omezení nebo bude byt sám užívat,“ uvedl radní pro oblast správy městských nemovitostí David Šlouf.

Vedoucí Bytového odboru Magistrátu města Plzně Zdeněk Švarc doplnil, že osoby zdravotně postižené jsou velmi často limitované v příjmové otázce, možnosti získání úvěru či hypotéky na koupi. „Město jim chce takto vyjít vstříc. Pokud by všechny bezbariérové byty město prodalo, nenávratně by ztratilo možnost využití bezbariérového bydlení v lokalitě Sylván pro tělesně hendikepované občany,“ dodal Zdeněk Švarc.

Město Plzeň má v majetku celkem 111 bezbariérových bytů, z toho 40 právě v lokalitě Sylván. Současní nájemci těchto bytů, kteří o to projeví zájem, si je mohou odkoupit za podmínky uhrazení pořizovací ceny bytu a případně souvisejícího garážového stání.