Novými mistry rukodělné výroby v regionu se stal výrobce dud, košíkář a drátenice

Dudáci na slavnosti nechyběli. Foto: KÚPK

Mistry tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje se stali dlouholetý výrobce chodských dud Jaromír Konrady, odborník v pletení z proutí, borovicových loubků a smrkových kořenů Jan Šup a zkušená drátenice Dana Soukupová. Vedení kraje tímto titulem oceňuje práci lidí, kteří pečují o nemateriální kulturní dědictví, rukodělná řemesla a kulturní tradice. Na seznam svých nemateriálních statků tradiční lidové kultury zapsal kraj ještě další památky a její nositele.

„Jsem velmi rád, že alespoň touto formou můžeme podpořit nejen zachování, ale i motivovat k rozvoji tradičních řemeslných oborů a regionálního folklóru, jejichž ochranu Plzeňský kraj dlouhodobě podporuje,“ říká hejtman Josef Bernard (ČSSD).

Podle Vladislava Vilímce (ODS), náměstka hejtmana pro oblast kultury, má Plzeňský kraj má v tradiční lidové kultuře mnoho co nabídnout, a to nejen na regionální, ale i na národní a bezesporu i na světové úrovni. „Je potěšující, že Bednáři Plzeňského Prazdroje, které jsme ocenili v loňském roce, byli Národní Radou tradiční lidové kultury doporučeni ministru kultury ČR k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky a budou usilovat i o zápis do seznamu UNESCO. Do národního seznamu je v letošním roce také předložena nominace statku Dudáctví, kterou zpracoval Národní ústav lidové kultury ve Strážnici,“ doplňuje náměstek hejtmana pro oblast kultury a památkové péče Vladislav Vilímec.

Dana Soukupová je zkušená drátenice, na snímku s vedením Plzeňského kraje. Foto: KÚPK

„Pro mne je to srdcová záležitost, protože se celý život věnuji folklóru, a mám radost, že těm, kteří se péči o naše kulturní dědictví aktivně věnují, bude takto veřejně poděkováno. Ochrana tradičních projevů lidové kultury je jednou z důležitých součástí kulturní politiky Plzeňského kraje a regionální folklór dělá našemu kraji dlouhodobě dobré jméno po celém světě,“ dodává náměstkyně hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku Marcela Krejsová (ODS).

Na seznam nemateriálních statků krajské lidové kultury letos přibyl Divadelní soubor Štace Kaznějov a Tyjátr Horažďovice za udržování tradice ochotnického divadla, město Strážov za tradici strážovského krajkářství a také dudáctví a dudácká muzika Plzeňského kraje reprezentovaná soubory Rokytka, Jiskra, Mladina, Úsměv a Národopisný soubor Postřekov, Spolkem přátel dolního Chodska, Vlastimilem Konrádym z Konrádyho dudácké muziky a Josefem Kunešem z Domažlické dudácké muziky.

Mistry tradiční rukodělné výroby kraje jsou od loňska hrnčíři Rudolf a Martin Volfovi, kovář Miloslav Trefanec a pivovarský bednář Josef Hrůza. Na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury loni kraj zapsal kolovečskou keramiku, masopustní průvod v Plánici, čtyřdenní masopust v Postřekově, plzeňské loutkářství, ochotnické divadlo západních Čech a pivovarské bednáře.