Nový úsek silnice u Přimdy umožní lepší napojení na dálnici D5

Nová komunikace spojila Pernolec a Přimdu

Motoristům už slouží nově otevřený druhý úsek silnice II/198 Pernolec – Přimda. Umožňuje snazší napojení na dálnici D5 vedoucí od Tachova a od Přimdy. Účelem rekonstrukce úseku silnice II/198 byl především havarijní stavu povrchu, ale i nevyhovující šířkové parametry vozovky. Rekonstrukce silnice byla zahájena 28. června 2018 v úseku od začátku obce Úšavy až ke sjezdu z dálnice D5 (exit 136) v délce 5 395 metrů.

„Rekonstrukce silnice spočívala v celkové opravě povrchu včetně jejich podkladních, ložních a ve velké části i všech konstrukčních vrstev, rozšíření koruny silnice včetně hráze rybníka, zřízení nových propustků, sjezdů, příkopů, silničních svahů a krajnic. Nechybí ani nové značení, svodidla a zábradlí. Finanční náklady této rekonstrukce představují 80 milionů korun a jsou spolufinancovány z prostředků EU – programu IROP,“ upřesňuje náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek (STAN).

Slavnostní stříhání pásky na nově otevřené silnici

Stavba se uskutečnila za částečné i úplné uzavírky dle jednotlivých stavebních objektů. Opravou prošla i objízdná trasa, která byla dopravou po dobu stavby nejvíce využívána, a to silnice č. III/198 49 a III/198 50 v průtahu obcí Staré Sedliště. Rekonstruovaný úsek silnice navazuje na již dokončené dva úseky této silnice. „Celý tento dálniční přivaděč na dálnici D5 vedoucí z jedné strany od Tachova a z druhé strany od Přimdy bude ke spokojenosti veřejnosti celý zrekonstruován. Významně tak přispěje ke zrychlení a zvýšení bezpečnosti dopravy a bude splňovat dnešní normové parametry a podmínky dálničního přivaděče,“ doplnil hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard (ČSSD), který se slavnostního otevření silnice také zúčastnil.