Nový oltář připutoval do Sušice z Českých Budějovic

Otec biskup Vlastimil Kročil posvětil v Sušici zrestaurovaný oltář / foto: Marek Novák

V děkanském kostele sv. Václava v Sušici se nyní mohou věřící scházet u Zrekonstruovaného mramorového oltáře, který posvětil  jihočeský diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil.   Slavnostní mši svatou koncelebroval děkan českobudějovické katedrály P. Zdeňek Mareš, který oltář sušické farnosti daroval.  Před rekonstrukcí  byl totiž tento oltář součástí českobudějovické katedrály.

Oltář včetně všech jeho prvků restauroval p. Tomáš Franta. Oltářní menza, u níž českobudějovičtí biskupové sloužili Nejsvětější oběť, byla v katedrále sv. Mikuláše před její poslední rekonstrukcí. Umístění obnoveného a zrestaurovaného oltáře vyžadovalo úpravu presbytáře a přípravu místa pro nový stůl. Z českobudějovické katedrály sušická farnost získala darem rovněž původní svícny, které patří k oltáři. Jejich vzhled jim vrátili farníci.

Samotné práce na restaurování oltáře a přestavbě presbytáře byly náročné také finančně. Celková investovaná částka přesahuje sto tisíc korun. Podařilo se získat několik významných sponzorů a na tento účel byla věnována i sbírka při mši svaté 21. ledna.  Křesťanský oltář podle biskupa splňuje veškeré vlastnosti podle liturgických předpisů, tedy je nepřenosný, je pevný, jediný, oddělený od stěny a plní úlohu stolu oběti i velikonoční hostiny.