Novostavby z posledních čtyř let budou soutěžit o Cenu Hanuše Zápala

Veřejnou soutěž o Cenu Hanuše Zápala, v níž poměří své síly plzeňské novostavby dokončené od ledna 2010 do prosince 2013, vyhlásil primátor Martin Baxa.

„Posláním Ceny Hanuše Zápala je nalézt, ohodnotit a upozornit na kvalitní stavby reprezentující architektonickou kulturu v Plzni za období uplynulých čtyř let. Cílem je podpořit zájem veřejnosti i investorů o vznik architektonicky, esteticky a technicky hodnotných staveb, které dokáží povznést stavební kulturu města,“ říká plzeňský primátor Martin Baxa.

Cenu Hanuše Zápala tvoří grafický list s vyobrazením portrétu architekta Hanuše Zápala a originální listina dokládající udělení ceny. Vítěz obdrží také 100 tisícovou finanční odměnu. Cenu mohou získat jednotlivé osoby nebo autorské týmy, její udělení není vázáno na trvalé bydliště ani státní příslušnost autora.

Přihlášku může podat do 13. června kdokoliv, ať už písemně na adresu Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně nebo prostřednictvím webových stránek www.ukr.plzen.eu. Přihlášení do soutěže je bezplatné. K posouzení předložených návrhů je jmenována porota složená z mimoplzeňských architektů. Se všemi nominovanými novostavbami seznámí veřejnost podzimní výstava.

 

[quote_box_center]Složení poroty:

  • Ing. arch. Jan Aulík
  • Ing. arch. Petr Franta
  • Ing. arch. Ivana Gantnerová
  • Ing. arch. Libor Monhart
  • Ing. arch. Jaroslav Šafer
  • Ing. arch. Jaroslav Zima[/quote_box_center]