Nové vrty přinesou Dobřansku více kvalitní vody

Radnice Dobřany

Velmi netradiční cestou se starosta Dobřan Martin Sobotka dozvěděl o tom, že město uspělo s dalším dotačním projektem. Ministr Brabec totiž přijede dnes v poledne osobně předat rozhodnutí o přidělení dotace na dva důležité vrty. Jsou opravdu zapotřebí, současné zdroje horkotěžko pokrývají zdejší spotřebu. Důvodů je několik, město se rychle rozvíjí, dosloužil jeden z nejlepších vrtů, radnice se musí postarat o lidi z Vodního Újezda, navíc vrt HV 7 dodává do sítě vodu s vysokým obsahem minerálů, která způsobuje problémy v topných soustavách.

„Dotaci vítáme. V oblasti, kde vrty plánujeme, očekáváme výrazně měkčí vodu. Každá dotace nám  pomáhá udržet velice příznivé ceny vody,“ uvedl starosta Martin Sobotka. Město chystá další žádost o dotaci v gesci ministra Brabce. Týká se pastvy poníků na Šlovickém vrchu, jenž bude po radnici druhým místem, které netradiční posel dobrých zpráv ve městě navštíví.

Město Dobřany zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 100 % obyvatel, město je zásobeno ze čtyř jímacích vrtů, z čehož jeden je trvale odpojen.  Vydatnost vrtů je v současné době dostatečná, ale v případě výpadku vrtu HV-07 nebude možné spotřebu města pokrýt. Z tohoto důvodu si město Dobřany ve spolupráci s firmou Čevak podalo žádost o příspěvek ze Státního fondu životního prostředí České republiky na dva průzkumné hydrogeologické vrty. Realizací těchto vrtů bude odstraněno riziko nedostatku vody při případném výpadku stávajícího vrtu HV-07, bude umožněno napojení osad pod správou města Dobřany a dále bude umožněn rozvoj města.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 3 481 608 Kč, v rámci dotace je požádáno  o 70 % z celkových nákladů, tedy o částku 2 437 125,60 Kč. Ostatní náklady ve výši 1 044 482,4 0Kč  budou hrazeny z rozpočtu  města Dobřany. Při úspěšnosti plánovaných vrtů a jejich doporučení na  zapojení do systému zásobování města pitnou je předpokládaný termín realizace připojení odhadován na rok 2020.