Nové byty pro seniory vzniknou v Prostřední 48, město o tom diskutovalo s občany

S občany diskutoval o stavebních úpravách domu radní David Šlouf. Foto: Plzen.eu

Výstavbu nových bytů i další úpravy v objektu pro seniory na adrese Prostřední 48 připravuje město Plzeň. Chystané změny spojené se stavebními pracemi proto představilo vedení města obyvatelům domu. S lidmi se setkali náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková (ANO) a radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf (ODS). Součástí projektu je výstavba dvou desítek nových bytů pro seniory, vybudování zázemí pro Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM v prostorách bývalé jídelny, instalace nových výtahů, protipožárních alarmů, nových dveří, zateplení objektu a výměna oken.

Nové byty v domě by měly vzniknout úpravou nevyužívaných prostor, vzhled objektu se měnit nebude. Město má již zpracovanou projektovou dokumentaci, stavební práce začnou letos a skončí příští rok na podzim. Celkové náklady budou kolem 50 milionů korun.

Diskuse s občany

O schůzku požádal radní David Šlouf, který představil okolnosti stavby a vyslechl si podněty a náměty na zlepšení. Přítomný byl i architekt, lidé tak mohli nahlédnout do stavebních plánů. Protože je v domě na sedm desítek bytů a bylo by časově náročné jednat se všemi obyvateli najednou, zvolili si lidé pro další jednání a vznášení připomínek své čtyři zástupce. Obytná zóna Sylván pro usnadnění komunikace s technikem zřídila v domě funkci domovníka, který bude v objektu vykonávat i drobné údržbářské práce.

„Při stavbě budeme klást důraz na úklid a plánování prací tak, aby co nejméně omezovaly život obyvatel. S vybranou firmou sestavíme harmonogram, s nímž budou všichni seznámeni,“ uvedl David Šlouf. Náměstkyně Eliška Bartáková poděkovala přítomným za ochotu vést vzájemný dialog.

„Pro zlepšení komfortu obyvatel domu bude v objektu zřízena kancelář pro sociálního pracovníka, který tam bude docházet jednou týdně a bude obyvatelům k dispozici. Budou s ním mocí sdílet své starosti, hledat společně jejich řešení, pomůže se zajištěním péče, vyřízením příspěvku na péči, příspěvku na bydlení,“ doplnila Karolína Vodičková, vedoucí Oddělení sociální práce a metodiky sociálního bydlení Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

Obyvatelé domu využili setkání i pro sdělení dalších připomínek k životu v domě, zejména technického rázu a poděkovali vedení města, že mezi ně přišlo. Radní David Šlouf přislíbil veškeré podněty prověřit, a pokud to bude technicky možné, tak požadované úpravy provést.

Součástí setkání byla i prezentace činnosti Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, konkrétně jeho organizace na Nové Hospodě. V rámci rekonstrukce vznikne nové místo pro setkávání, kdy v současné době je hlavní nabídka aktivit realizována v prostorách TJ Sokol Nová Hospoda na adrese Prostřední 7.

„Je to poprvé po patnácti letech, kdy se o nás vedení města zajímalo. Moc vám za to děkujeme,“ uvedl na závěr schůzky jeden z obyvatel domu Prostřední 48.