Nová výstava v Plzni představí poustevníky v našem kraji. K vidění bude i interiér poustevny

foto: Západočeské muzeum

Výstava 47 nejvýznamnějších lokalit pousteven na území Plzeňského kraje spojených s působením poustevníků začíná 2. dubna v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze. Cílem je seznámit veřejnost s výsledkem dlouholetého bádání autorů na toto dosud nezpracované téma našeho kraje. Výstava potrvá do 1. června.

Návštěvník se seznámí s historií míst, ve kterých se poustevny nacházejí, s poustevníky, kteří je obývali a s jejich osudy, s legendami a pověstmi, které se k nim vážou a také s jejich podobou a umístěním.

Vzhledem k exkluzivitě tématu by měla výstava zaujmout i odbornou veřejnost. Záměrem výstavy je také informovat o dějinách poustevnictví všeobecně a vysvětlit i samotný pojem poustevník, očištěný od zažitých romantizujících představ, jak dokládají i dějiny jednotlivých míst. Výstava může být také inspirací pro návštěvu těchto míst v kraji.

Na výstavě budou prezentovány předměty z muzejních sbírek, které odkazují na významné světce spojené s fenoménem poustevnictví, jako jsou sv. Jan Křtitel, sv. Prokop či sv. Antonín Poustevník.

Velkým lákadlem bude také ukázka interiéru poustevny, který je zapůjčen z rekonstruované romantické poustevny v lochotínském parku v Plzni od neformálního sdružení Maják Plzně. Je dílem studentů SSUPŠ Zámeček a ak. malíře J. Šindeláře. Soubor z lochotínské poustevny odpovídá popisu interiéru barokní poustevny ivanitů dle stanov bratrstva.

Neméně zajímavou částí výstavy bude pak prezentace výtvarné soutěže na téma Těžký život poustevníka. Tuto soutěž vypsalo Západočeské muzeum v Plzni pro žáky a studenty základních a středních škol.

Na slavnostním zahájení výstavy bude představena publikace nazvaná Poustevníci, poustevny a pouště v Plzeňském kraji od autorů Petra Rožmberského a Mgr. Luďka Krčmáře, která plně shrnuje jejich dlouholeté bádání tohoto tématu. Kniha v úvodní části představí laické i odborné veřejnosti fenomén a dějiny poustevnictví všeobecně. Hlavní částí publikace je však katalog pousteven na vytyčeném území s bohatou obrazovou dokumentací, který představuje téměř neuvěřitelných 105 lokalit. Od míst a poustevníků známých pouze z pověstí až po dosud stojící objekty pousteven.

 Doprovodným programem k výstavě budou dvě přednášky v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze: 17. dubna Poustevníci a poustevny v Plzni a 15. května Po stopách poustevníka sv. Vintíře. Obě přednášky začnou v 17 hodin.