Nová výstava představí staré plzeňské plovárny, lázně a koupadla

Plovárna v Prokopově ulici, kolem roku 1900 / foto: archiv Národopisného muzea Plzeňska

Západočeské muzeum v Plzni – Národopisné muzeum Plzeňska otevře ve čtvrtek 14. července novou výstavu s názvem Slunce, voda, vzduch. Přibližuje historii plzeňských plováren a lázní, dotýká se i prvních klubů říčních sportů. Nesnaží se o úplný faktografický výčet, ale o přiblížení atmosféry a dobového života, který se odehrával v 19. a 20. století v Plzni ruku v ruce s postupnou proměnou životního stylu.

Plzeň měla díky svým čtyřem řekám a soustavě Boleveckých rybníků mnohem širší škálu možností rekreace než průměrné české město. Rozkvět těchto míst na konci 19. a na začátku 20. století – zejména na řece Radbuze, ale i jinde – odrážel zcela nové pojetí zdraví jako důležité životní hodnoty, o níž by měl každý občan náležitě pečovat a rozvíjet ji. Neměla už sloužit jen k očistě, ale k celkové tělesné hygieně, pohybu, sportu a nově i modernímu fenoménu slunění a opalování. Tato místa však v prvé řadě představovala zejména výrazná ohniska společenského života, kde se setkávali lidé rozličného společenského postavení, vzdělání a profese. Výstava vznikla u příležitosti 4. ročníku obnovy Městské plovárny Plzeň, o kterou se od roku 2014 starají místní spolky za pomoci nadšenců a dobrovolníků. Na obnovené Plovárně se mj. uskutečnila již 3 setkání pamětníků, ze kterých pochází některé na výstavě prezentované vzpomínky.

Výstava má dvě části, z nichž jedna je k vidění v průjezdu Národopisného muzea Plzeňska od 15. 7. do 1. 10. 2017 a druhá v pavilonu „2×10 a zdar“ od architektů H3T na Městské plovárně Plzeň od 21. 7. – 1. 10. 2017.

Výstavu připravili v roce 2017 Západočeské muzeum v Plzni – Národopisné muzeum Plzeňska, spolek Pěstuj prostor, z. s. a iniciativa Maják Plzně, výstava je součástí Landscape festivalu Plzeň 2017. Autoři textů a dramaturgie výstavy: Jana Slámová, Lukáš Mácha, Marek Sivák.